Emisja zanieczyszczeń do powietrza najważniejsze źródła (w kg|rok)

GRI:

Emisja zanieczyszczeń do powietrza najważniejsze źródła (w kg/rok)

Nazwa zanieczyszczeniaj.m.Budimex SA
20162017Zmiana rok/rok2018Zmiana rok/rok
dwutlenek siarkiTona20,6568,18230,24%83,723%
tlenek azotuTona21,9853,46143,23%76,5543%
tlenek węglaTona69,5969,39-0,29%99,2743%
pył całkowityTona12,4630,89147,93%39,5428%
węglowodory aromatyczneTona0,039,5631 766,66%14,8155%
węglowodory alifatyczneTona0,044,6611 550%6,4138%
TotalTona124,75236,1489,29%320,2836%