Podsumowanie realizacji celów strategii csr na lata 2016-2020

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020:

CeleMiernik (KPI)2018
CelRealizacja
Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
Zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników spółki i pracowników podwykonawców pracujących na budowie.liczba wypadków śmiertelnych0X (doszło do 3 wypadków śmiertelnych po stronie podwykonawców)
Obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex.poziom częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex<100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomuV
Obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex.poziom częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex<100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomuV
Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze
Efektywne wykorzystanie energii i redukcja związanej z nią emisji.Toe/1 ml przychodu ze sprzedaży2,93X (nastąpił nieznaczny wzrost - 3,49)
Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów.%/1 mln przychodu ze sprzedażyn/d8,62%
Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja powstawania szkodom i awariom środowiskowymliczba awarii0V
Bycie sąsiadem i gościem w społecznościach lokalnych
Zero konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych.liczba konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych0V
Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych
Zero niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznychliczba niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych0V
Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy
Maksymalizacja wskaźnika satysfakcji pracownikówwartość wskaźnika satysfakcji≥100% poziomu z poprzedniego badaniaV
Zapewnienie najwyższej jakości realizacji
Maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance (QC)wartość wskaźnika Quality Conformance (QC)≥100% poziomu z poprzedniego okresuV
Wspieranie kultury innowacyjności
Wzrost innowacyjnościwyniki Badania Atmosfery w Miejscu Pracy, pytanie: Firma zachęca mnie do poszukiwania innowacyjnych form pracy?≥100% poziomu z poprzedniego okresuV
Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności
Zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości finansowej i pozafinansowejraportowanie społeczneVV