Działalność rynkowa

GRI:

Firmy budowlane działają zawsze blisko ludzi, a przemiany urbanistyczne czy infrastrukturalne dzieją się obok nas. Budimex od ponad 50 lat, czyli od 1968 roku realizuje kontrakty w Polsce i na świecie. Łączy w sobie tradycję i nowoczesność, polską myśl techniczną inżynierów pracujących przy licznych inwestycjach z czerpaniem z międzynarodowego doświadczenia i know-how Grupy Ferrovial.

Działamy w sektorze budowlanym, który silnie oddziałuje na społeczeństwo i środowisko naturalne. Budimex jest generalnym wykonawcą w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Zakres działalności biznesowej Grupy Budimex:

  • realizacja inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą,
  • działalność deweloperska,
  • zarządzanie nieruchomościami,
  • usługi projektowe,
  • prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i transportowej.

W Grupie Budimex spółką dominującą jest Budimex SA. Od 1995 roku jest ona notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2011 roku Budimex nieprzerwanie wchodzi w skład RESPECT Index – giełdowego indeksu spółek działających zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Obejmuje on wyłącznie te firmy, które wyróżniają się najlepszymi standardami zarządzania w zakresie: ładu korporacyjnego (corporate governance), informacyjnego, relacji z inwestorami, jak też w obszarach: ekologicznym, społecznym i pracowniczym.

Od 2017 roku Budimex znajduje się również w zestawieniu indeksu londyńskiej giełdy – FTSE4Good Emerging Index, który jest rozszerzeniem serii indeksów FTSE4Good, służącym do pomiaru wydajności spółek w zakresie działań na rzecz: środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG). FTSE4Good series to indeksy wprowadzone przez London Stock Exchange i Financial Times w lipcu 2001 roku. Obejmują one kraje z obszaru Emerging Markets. Zaprezentowanie spółek w tych indeksach obejmuje ich selekcję negatywną (wykluczane są spółki zajmujące się produkcją broni, używek czy nie przestrzegające zasad równości społecznej) oraz pozytywną (działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzymanie i rozwój praw człowieka, walka z korupcją).

W 2000 roku hiszpańska Grupa Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej jedna z największych firm budowlanych na świecie, zatrudniająca ponad 74 000 pracowników w 15 krajach – nabyła większościowy pakiet akcji Budimeksu, tym samym stając się jego strategicznym inwestorem.