List prezesa

GRI:

Szanowni Państwo,

po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Budimex, w którym przedstawiamy zarówno wyniki finansowe Grupy, jak i zagadnienia związane z wpływem naszej działalności biznesowej na otoczenie społeczne i środowiskowe.

Rok 2018 był dla naszej firmy wyjątkowy, ponieważ świętowaliśmy 50-te urodziny. Jednocześnie był to dla nas, jak i dla całej branży budowlanej, rok bardzo trudny. Wysoki wzrost cen surowców zmniejszył marże dużych firm budowlanych do poziomów niemalże zerowych. Jednakże mimo to, na tle całej branży wyniki Grupy Budimex są optymalne i dają pewność stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Także portfel kontraktów, rozpoczętych w ostatnim roku przez naszą Grupę, oceniamy jako stabilny i dający gwarancję zysku dla akcjonariuszy.

Grupa Budimex zakończyła 2018 rok ze wzrostem przychodu o 16% do poziomu 7 mld 300 mln złotych i zyskiem netto w wysokości 305 mln złotych. Portfel zamówień utrzymał się na poziomie 10,1 mld złotych. Przeprowadziliśmy także w 2018 roku wiele działań biznesowych porządkujących i wzmacniających Grupę. Sfinalizowaliśmy sprzedaż 99,8% akcji spółki Elektromontaż-Poznań. Na mocy drugiej umowy Budimex SA zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji Biura Inwestycji „Grunwald” SA. Pozyskaliśmy także inwestora na 49% udziałów Budimeksu Parking Wrocław. Rozpoczęliśmy negocjacje dotyczące zakupu pakietu kontrolnego akcji FBSerwis. Na koniec 2018 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 mld 145 mln złotych.

Mamy świadomość, że w każdym biznesie najcenniejsi są ludzie, dlatego w 2018 roku naszą politykę zasobów ludzkich realizowaliśmy w oparciu o te same solidne fundamenty, którymi kierujemy się od lat: inwestowanie w kapitał ludzki oraz poszanowanie zasad etyki i bezpieczeństwa pracy. W trosce o skuteczną i terminową realizację zobowiązań względem inwestorów znacząco powiększyliśmy zespół pracowników wykonawczych, tzw. „sił własnych”.

Jako firma z 50-letnią tradycją, ceniona za doświadczenie, rzetelność, solidność i wysoką jakość świadczonych usług, wiemy też, że to co robimy niesie długofalowe konsekwencje dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Dlatego w naszej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, stale rozwijając nasze działania na rzecz społeczności lokalnych. Kontynuujemy nasze flagowe projekty społeczne – „Strefę Rodzica”, „Domofon ICE” oraz wewnętrzny, adresowany do pracowników program wolontariatu pracowniczego „Grant na Wolontariat”. Wsparliśmy też ponad 100 fundacji działających na rzecz rozwoju i pomocy w regionach mniej rozwiniętych. Dodatkowo z okazji obchodów naszego 50-lecia zainicjowaliśmy specjalny, jubileuszowy program „Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat”, w ramach którego powstała pod Białymstokiem innowacyjna leśna szkoła podstawowa „Puszczyk”.

W 2018 roku Grupa Budimex zdobyła cenne nagrody, wśród nich: Budowa Roku 2017, Zmieniamy Polski Przemysł, Buduj Bezpiecznie, Nowy Impuls za Innowacje, czy Most Attractive Employers. Nieprzerwanie od 2011 roku pozostajemy w prestiżowym gronie spółek notowanych w RESPECT Index – indeksie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Dziękuję inwestorom i pracownikom Grupy Budimex za zaangażowanie w rozwój naszej firmy oraz wszystkim interesariuszom za wieloletnią współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Zapraszam Państwa do lektury Zintegrowanego Raportu Rocznego Grupy Budimex za rok 2018.

Z poważaniem,
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu Budimex SA