Szkolenia BHP i prewencja

GRI:

W 2018 roku skupiliśmy się na prowadzeniu proaktywnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Do zgłaszania wypadków wykorzystaliśmy również nowe technologie.

W Grupie Budimex obowiązuje standard Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). Opisane są w nim zasady bezpiecznego postępowania w sytuacji, gdy pracownicy rotują między budowami. Każdy pracownik na kontrakcie, bez względu na to, czy jest zatrudniony w Grupie Budimex, czy u współpracującego z nami podwykonawcy, jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie. Na początku realizacji każdej inwestycji ma miejsce tzw. „Start kontraktu” – kierownictwo kontraktu spotyka się ze specjalistą ds. BHP i specjalistą ochrony środowiska, by omówić wymagane procedury. Jednym z priorytetów na 2018 było m.in. przygotowanie komunikacji o BHP dla obcokrajowców pracujących na budowach.

System szkoleń i odrębne procedury BHP Grupy Budimex to dobrowolne działania dodatkowe, które podejmujemy jako odpowiedzialny pracodawca. Szkolenia odbywają się częściej niż nakazują przepisy prawa. Program szkoleń jest współtworzony przez pracowników, jest przez nich oceniany i z nimi konsultowany. Szkolenia BHP dzielą się na obowiązkowe i systemowe. W 2018 roku przeszkoliliśmy 2000 pracowników, a ze szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skorzystało 414 osób.

W 2018 roku wprowadziliśmy kilka ważnych dla wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa innowacji:

  • W systemie informatycznym uruchomiliśmy moduł wspomagający proces zgłaszania i badania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awarii środowiskowych. Moduł wspiera również wdrażanie niezbędnych działań profilaktycznych dla całej organizacji.

Na wybranych kontraktach przetestowaliśmy prototyp aplikacji na smartfony, która służy do zgłaszania i usuwania zagrożeń występujących podczas procesu budowlanego, przez mającą do tego uprawnienia kadrę budowy. Zainstalowanie aplikacji w telefonie daje możliwość natychmiastowego zgłoszenia nieprawidłowości, wykonania zdjęcia, oznaczenia lokalizacji jej wystąpienia, a nawet statusu – czy zagrożenie zostało już usunięte. Aplikacja pozwala również na wygenerowanie odpowiednich statystyk dotyczących zgłoszeń. Jej zadaniem jest uproszczenie i skrócenie procesu przekazywania informacji oraz zachęcenie pracowników do korzystania z niej i angażowania się w poprawę bezpieczeństwa na budowach. W 2019 roku planujemy rozszerzyć testy na kolejne kontrakty.