Materiały i surowce

GRI:

Najczęściej używanymi surowcami i materiałami przez Grupę Budimex są: asfalt drogowy zwykły i modyfikowany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wapienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), budowlane (piasek, żwir), drogowe (piasek, grys i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy. Powtórnemu przetworzeniu ulegają: żużel, urobek skalny, cement, kruszywo łamane do masy bitumicznej, mieszanki z kruszyw łamanych, beton, stal, drewno.

Efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na materiały i surowce oraz ich recykling w Grupie Budimex umożliwia VE (value engineering) – system monitoringu ich zużycia, który służy do optymalizacji wykorzystania materiałów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów. VE pozwala również na redukcję kosztów, co jest bardzo dobrym przykładem działania mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uzyskaniu korzyści biznesowych.

Odpady są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności budowlanej, a większość z nich nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Takim odpadem jest na przykład masa bitumiczna, czyli mieszanka kruszyw, lepiszcza i wypełniaczy, powstająca w wyniku przeróbki ropy naftowej, która jest nieodnawialna. Ponownie nie wykorzystamy cementu, betonu, mączki wapiennej i wielu innych kruszyw, które powstają jako produkty surowców nieodnawialnych. Jednak są materiały, które z powodzeniem przydadzą się ponownie. Przy rozbiórce budynków można wykorzystać m.in.: metal, drewno, szkło, gruz czy tłuczeń. W 2018 roku zaplanowaliśmy wzrost poziomu ponownego użycia materiałów odpadowych generowanych na budowach o 80%. Do odpadów zaliczane są tylko te materiały, które nie znajdują użytecznego zastosowania na danej budowie, a w szczególności są to materiały niebezpieczne. Dokładna liczba odpadów jest uzależniona od liczby kontraktów i ich specyfiki.

Ponadto powtórnie wykorzystaliśmy 1 706,51 tys. ton gleby i ziemi, 44,32 tys. ton gruzu, 64,77 tys. ton destruktu asfaltowego oraz 39,24 tys. ton tłucznia torowego. Z kolei wykorzystanie surowców będących ubocznym produktem odpadowym innych branż (np. górnictwa, hutnictwa, energetyki) – w ostatnim roku wyniosło 6,03 tys. ton.