Rozwój infrastruktury

GRI:

Grupa Budimex, a w szczególności jej spółki prowadzące działalność budowlaną, każdego dnia przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Tysiące kilometrów wybudowanych przez nas dróg i mostów łączy małe wsie z miasteczkami, a te z kolei dużymi aglomeracjami. Rozwój infrastruktury ma pozytywny wpływ niemalże na każdy aspekt naszego życia, zarówno ten społeczny jak i gospodarczy. Z kolei projekty z zakresu użyteczności publicznej: muzea, filharmonie, uniwersytety, szpitale, hotele czy osiedla mieszkaniowe nie tylko podnoszą komfort życia mieszkańców, ale też przyczyniają się do rozwoju kultury, nauki i sztuki. Do tego wachlarza należy jeszcze dodać inwestycje przemysłowe, które dzięki wykorzystaniu przy ich budowie najnowocześniejszych technologii pozwalają, by nasz kraj prężnie prosperował i umacniał swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Zdajemy sobie jednak sprawę z oddziaływania procesu budowlanego na codzienne życie mieszkańców sąsiadujących z naszymi inwestycjami oraz wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by proces budowalny był jak najmniej uciążliwy i nie wiązał się ze zbyt dużą ingerencją w naturę. To dążenie ma swoje odzwierciedlenie w naszej misji i strategii, przyjętych przez nas politykach oraz kulturze organizacyjnej, które pomagają nam w zarzadzaniu wpływem prowadzonej działalności na otoczenie i środowisko naturalne.

Wkład Grupy Budimex w rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju realizowaliśmy w sposób bezpośredni i pośredni, na wszystkich etapach łańcucha wartości – od pozyskania materiałów, poprzez realizację inwestycji budowlanych i oddanie ich do użytku. W 2018 roku:

 • utrzymaliśmy pozycję lidera i ponownie znaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród największych firm budowlanych w Polsce
 • byliśmy największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych
 • zatrudnialiśmy blisko 7 tys. pracowników i postawiliśmy sobie za cel zatrudnienie łącznie 1100 osób do końca 2019 roku
 • współpracowaliśmy z ponad 17200 kontrahentów na około 300 kontraktach budowlanych
 • przekazaliśmy 82 tys. zł na projekty wolontariackie naszych pracowników i prawie 1,9 mln zł na działalność społeczną
 • 60 000 dzieci w całej Polsce skorzystało ze Stref Rodzica, a w programie „Domofon ICE” wzięło udział ponad 37 000 uczniów

Projekty infrastrukturalne

GRI:

W 2018 roku systematycznie rozpoczynaliśmy ważne dla nas inwestycje, kontynuowaliśmy realizację tych rozpoczętych w latach poprzednich, a także zakończyliśmy kilka szczególnie dla nas istotnych projektów:

 • budownictwo infrastrukturalne:
  • W 2018 roku podpisaliśmy 8 kontraktów na budowę dróg ekspresowych i autostrad o łącznej wartości 2,6 mld zł netto (z udziałem konsorcjantów), o łącznej długości blisko 100 kilometrów. Z kolei w ramach zrealizowanych projektów dotyczących dróg ekspresowych i autostrad, w minionym roku zrealizowaliśmy 27 umów o łącznej wartości 8,7 mld zł netto (biorąc pod uwagę konsorcjantów), wykonując drogi o łącznej długości 370 km, co stanowi aż 1/10 całkowitej długości dróg ekspresowych i autostrad w Polsce
  • Oddaliśmy przed terminem kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna (droga S51), budowany w systemie „Projektuj i buduj”. Odcinek obejmuje ponad 16 km trasy na linii Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe i dotyczył m.in. budowy mostu na rzece Łynie o długości 138 m, który budowany był na trudnym, grząskim terenie. Prace na kolejnym 6 km odcinku zakończą się w czerwcu 2019 roku, a wartość całkowita kontraktu to ponad 1 mld zł brutto
  • Pod koniec 2018 roku w obecności Ministra Infrastruktury, podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i realizację 8 km odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia od Węzła Kamień do Węzła Sokołów. Będzie to ostatni odcinek, który połączy Rzeszów z Lublinem, którego budowa zostanie zakończona w kwietniu 2022 roku. Wartość kontraktu to blisko 233 mln zł netto
 • budownictwo kolejowe:
  • W 2018 roku podpisaliśmy dwa duże kontrakty kolejowe o łącznej wartości 0,6 mld zł netto (z udziałem konsorcjantów). Zrealizowaliśmy 9 kontraktów o łącznej wartości 3,2 mld zł netto (z udziałem konsorcjantów). Nasz udział w ogólnej wartości kontraktów dla kolejnictwa zawartych w zeszłym roku wyniósł 17% w odniesieniu do umów o wartości poniżej 100 mln zł netto oraz 13% dla kontraktów powyżej 100 mln zł netto. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 3 spółek o największej wartości kolejowych kontraktów budowlanych podpisanych w 2018 roku
  • Rozpoczęliśmy realizację inwestycji LCS Idzikowice, która obejmuje przebudowę 10 torów, likwidację dwóch innych, pozostałe przebudowy i przedłużenia. Powstaną 43 rozjazdy, dzięki czemu składy będą bezpiecznie zmieniać tory. Wymieniona zostanie również sieć trakcyjna, a układ stacji zoptymalizowany, co sprawi, że prędkość pociągów towarowych będzie mogła wzrosnąć do 120km/h, a pasażerskich do 230km/h. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2020 roku. Wartość kontraktu to 128 mln zł
 • budownictwo energetyczne:
  • Kontynuowaliśmy budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Budimex jest jednym z wykonawców tej inwestycji. Nowy blok będzie osiągał moc 450 MW oraz spełniał wszystkie wymogi środowiskowe konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 rok. Jej wartość to ponad 3,5 miliarda złotych netto
 • budownictwo kubaturowe:
  • Budowa Muzeum Historii Polski, które będzie gotowe w 2021 roku. Budynek ze względu na cenne dokumenty będzie wyposażony m.in. w przegrody odporne na obciążenie powstałe na przykład w wyniku zburzenia części naziemnej