Wzrost obrotów

GRI:

W 2018 roku rynek budowlany zwiększył wartość o 21,3% w stosunku do roku 2017, notując najwyższą od 2011 roku dynamikę wzrostu. Wzrost dotyczy zarówno sektora budownictwa infrastrukturalnego (23,7%), jak i sektora budownictwa kubaturowego (18,7%). W omawianym okresie wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wyniósł 16,1% w porównaniu do roku 2017 i osiągnął rekordowy poziom 7,4 mld zł. W 2018 roku ponownie byliśmy liderem branży budowlanej w Polsce. Łączna wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w 2018 roku wyniosła ponad 6,5 mld zł. Zgodnie z założoną strategią, w ciągu roku sprzedana została spółka Elektromontaż-Poznań SA.

Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy spadł z 48,9% w 2017 roku do 44,9% w 2018 roku. W konsekwencji pozyskania nowych kontraktów kolejowych, partycypacja tego segmentu w strukturze przychodów Grupy wzrosła z poziomu 3,9% do 9,0% w 2018 roku. Udział budownictwa kubaturowego utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego i wyniósł 46,1%.