Laboratoria badawcze i wiarygodna kontrola jakości

GRI:

W 2018 roku bieżącą kontrolę jakości prac i wyrobów budowlanych, również w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, na etapach przed, w trakcie i po realizacji, sprawowały łącznie 24 jednostki laboratoryjne zlokalizowane na terenie całego kraju. Wiodącym laboratorium Grupy Budimex jest laboratorium centralne, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1414. Jest ona obiektywnym i niepowtarzalnym dowodem na to, że działamy zgodnie z najlepszą praktyką, ograniczamy liczbę wyrobów wadliwych, obniżając jednocześnie koszty produkcji. W 2018 roku zwiększyliśmy liczbę badań akredytowanych o 24% w stosunku do roku 2017 (łącznie o 9 metod, aktualnie laboratorium centralne posiada 46 akredytowanych metod badawczych). Laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą, odpowiadającą międzynarodowym standardom.

W 2018 roku laboratoria zostały doposażone w specjalistyczne urządzenia m.in.: bęben Micro-Devala, służący do badania odporności kruszyw na ścieranie i rozbudowaliśmy urządzenie RSP (profilograf laserowy) do 21 czujników laserowych, osiągając tym samym najwyższy standard i dokładność pomiarów. System zarządzania Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Poza bieżącą kontrolą laboratoryjną aktywnie wspieramy nasz dział innowacji oraz angażujemy się w realizację projektów badawczo-naukowych we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi m.in. z Politechniką Wrocławską, Politechniką Białostocką, Politechniką Warszawską oraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

Praca laboratoriów opiera się na wysoko wykwalifikowanym personelu, który stale doskonali posiadane kompetencje m.in. biorąc udział w szkoleniach technicznych i menadżerskich. Eksperci ds. jakości dzielą się chętnie się praktyczną wiedzą techniczną poprzez prowadzenie szkoleń dla kadry inżynierskiej w ramach Akademii Budimex.

Mostostal Kraków to druga spółka w Grupie, która prowadzi działalność w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, co potwierdziła firma SGS Polska. Spółka posiada również certyfikaty spawalnicze, mostowe, producenta konstrukcji stalowych i wiele innych dostępnych na stronie http://www.mostostal.com.pl/. Budimex Nieruchomości nie posiada formalnie certyfikowanych systemów zarządzania.