Innowacje

GRI:

Zwracamy szczególną uwagę na edukację i współpracę w zakresie innowacyjności. Realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe, jak np. Safeway, czy Bimerr, przy których współpracujemy łącznie z 27 konsorcjantami z 15 państw europejskichGrupa Budimex stale pracuje nad unowocześnieniem branży budowlanej. Dlatego w ramach poszukiwania pomysłów na usprawnienia wewnątrz organizacji i sposobów na kompleksowe działania na rzecz innowacji, w styczniu 2018 roku uruchomiliśmy współpracę ze start-upami w ramach programu „Budimex Innowacje”. Do programu zapraszamy start-upy i doświadczone firmy, oferujące rozwiązania dla naszej branży. Wybieramy najciekawsze pomysły i wspólnie wprowadzamy je w życie. Projekt „Budimex Innowacje” ułatwia nawiązanie nowych relacji biznesowych, ukierunkowanych na współpracę przy nowatorskich rozwiązaniach w branży budowlanej. Program daje nam również możliwość wspierania młodych przedsiębiorców, którzy posiadają już koncept lub gotowy prototyp, a my umożliwiamy jego zastosowanie biznesowe, zapewniamy mentoring, profesjonalne środowisko do prowadzenia testów i badań, a nawet doradztwo w komercjalizacji wynalazku. Z drugiej strony Budimex dzięki współpracy otrzymuje dostęp do nowych technologii i wiedzy. W zeszłym roku spośród 101 zgłoszonych projektów, zrealizowaliśmy 6 testów technologii. Najważniejsze informacje na temat programu, partnerów oraz formularz zgłoszeniowy dla start-upów znajdują się na dedykowanej platformie internetowej www.budimex-innowacje.pl

W ramach programu „Budimex Innowacje” wspólnie z Optical Electronics poddaliśmy testom inteligentne oprawy oświetleniowe do biur, które zostały wyposażone w innowacyjne sensory, umożliwiające maksymalne wykorzystanie naturalnego oświetlenia. Założeniem projektu było potwierdzenie energooszczędności zastosowanego rozwiązania. Zainstalowane moduły umożliwiły autonomiczną pracę każdej oprawy i płynne uzupełnianie emitowanego światła do wybranej i najkorzystniejszej liczby luksów – zależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu oraz detekcji ruchu. Dla oświetlenia bez czujników odnotowano pobór energii na poziomie 228,94 kWh, a dla lamp z sensorami zaledwie 66,89 kWh, co dało oszczędność kosztów na poziomie 70%.

Wartość projektów z dofinansowaniem na poziomie Komisji Europejskiej i Krajowym, w których uczestniczą spółki Grupy Budimex:

  • SAFEWAY – 4 869 100 Euro
  • Brik 2.1 – 3 923 365 PLN
  • Brik 2.2 – 7 309 154 PLN

W 2018 roku byliśmy jednym z 14 partnerów międzynarodowego konsorcjum w projekcie badawczo-rozwojowym o nazwie SAFEWAY (ang. Bezpieczna droga). Projekt polega na przeprowadzeniu czterech rzeczywistych studiów przypadków w czterech krajach, które powiązane są pięcioma korytarzami sieci bazowej TEN-T, gdzie między innymi prowadzone są badania nad zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi oraz pożarami, ryzykiem sejsmicznym oraz wysokimi temperaturami. W ramach projektu przewidywana jest pięciokrotna poprawa mobilności oraz obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury o co najmniej 20%. Jego realizacja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, stworzyć podstawy opracowania narzędzi służących do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń we wszystkich typach katastrof drogowych.

Z kolei oba projekty Brik 2.1 i Brik 2.2 realizowane są we współprac z PKP PLK, Politechniką Warszawską oraz firmą TINES. Polegają na opracowaniu dla PKP przyrządów zmniejszających hałas i drgania powodowane ruchem pociągów. Zadaniem Budimeksu będzie zamontowanie przyrządów testowych na odcinkach kolei i opracowanie instrukcji montażu.