Wypadkowość

Analiza wypadków pozwala jasno określić jakie konkretnie działania są niezbędne do ich wyeliminowania na budowach. W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywany zgodnie z polską klasyfikacją ustawową oraz zgodnie z procedurami i klasyfikacją przyjętą przez inwestora strategicznego – Grupę Ferrovial, która daje lepsze możliwości analizy statystyk powypadkowych (m.in. są różnice w procesie oceny wypadków oraz definicji wypadków ciężkich). Wewnętrzne samoregulacje są bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa w zakresie wypadkowości.

W 2018 roku podczas pomiarów środowiska pracy stwierdzono przekroczenie NDN hałasu na stanowiskach operatora rozściełacza mas bitumicznych oraz pracownika bitumicznego. W celu zminimalizowania ekspozycji na ten czynnik, we współpracy z sanepidem wdrożyliśmy program naprawczy, mający na celu budowanie świadomości wśród pracowników z grup zawodowych szczególnie narażonych na hałas. Zaktualizowaliśmy programy szkoleń BHP dot. poziomu oceny ryzyka zawodowego, środków eliminujących zagrożenie, wartości NDN, wyników badań i prawidłowego stosowania środków ochrony.

Wypadkowość w 2018 roku:

Wśród pracowników własnych BudimexWśród pracowników podwykonawców
2017201820172018
Liczba wypadków (ogółem)426989104
Liczba wypadków śmiertelnych0023

(Więcej danych liczbowych można znaleźć w tabelach na końcu raportu)

Zarząd Budimex – spółki dominującej w Grupie Budimex, co miesiąc otrzymuje statystyki dotyczące wypadkowości. Każdorazowo ewentualne wypadki śmiertelne lub potencjalnie śmiertelne (które mogły zakończyć się śmiercią), są raportowane bezpośrednio do Zarządu i podlegają jego analizie. Wypadki śmiertelne są omawiane również w szerszym gronie reprezentantów firm budowlanych, w ramach Komitetu Sterującego „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Daje to możliwość wspólnego poszukiwania rozwiązań lub proponowania zmian obowiązującego w branży systemu bezpieczeństwa pracowników.

GRI:

Grupa Budimex, aby zagwarantować bezpieczeństwo na prowadzonych budowach zapobiega przebywaniu na nich lub w ich obrębie osób postronnych. Każdy plac budowy jest ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Działania prewencyjne podejmują również sami pracownicy ochrony budów.