Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

CeleMiernik (KPI)2018
CelRealizacja
Maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance (QC)wartość wskaźnika Quality Conformance (QC)≥100% poziomu z poprzedniego okresuV