Podstawowe wielkości ekonomiczne

GRI:

Podstawowe wielkości ekonomiczne, charakteryzujące Grupę Budimex, kształtowały się na następującym poziomie:

20172018
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów (mln zł)6 369,37 387,1
Zysk (mln zł)464,6305,5
Kapitał własny (mln zł)882,1750,5
Zobowiązania (mln zł5 115,24 705,8
Aktywa (mln zł)5 997,35 456,3
Liczba pracowników6539*6873*
Liczba pracowników podwykonawców pod nadzorem Grupy Budimexb.d.**b.d.**