Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

CeleMiernik (KPI)2018
CelRealizacja
Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja powstawania szkodom i awariom środowiskowymliczba awarii0V
Zero konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanychliczba konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych0V