Rekompensowanie uciążliwości społecznościom

GRI:

Jednym z celów zapisanych w naszej Strategii CSR na lata 2016-2020 i w Polityce Odpowiedzialności Spółki jest ograniczenie negatywnego wpływu naszych inwestycji na życie sąsiadujących z nimi mieszkańców. To podejście obowiązuje w całej Grupie Ferrovial. Chcemy być dobrym sąsiadem, dlatego zawsze staramy się zrozumieć i sprostać potrzebom lokalnych społeczności, często angażując się w realizowane przez nie inicjatywy. Organizujemy akcje edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym dla najmłodszych, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz finansujemy zakup sprzętu dla lokalnej ochotniczej straży pożarnej. Często pomagamy również mieszkańcom w realizacji drobnych prac, jak wymiana piasku w piaskownicy, czy odmalowanie placów zabaw. W ten sposób staramy się rekompensować uciążliwości związane z budową.

Prowadzimy również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie projektowania np. objazdów, zamknięć dróg. Tworzymy kanały informacji zwrotnej dla mieszkańców – tradycyjne skrzynki pocztowe, dedykowany adres email oraz numer telefonu. W 2018 roku cel, jaki sobie postawiliśmy i został on zrealizowany to zaangażowanie Grupy Budimex w co najmniej 50% inicjatyw zgłaszanych nam przez społeczności lokalne.