Ograniczenie uciążliwości

Realizacje Grupy Budimeksu bezpośrednio wpływają na kształt otoczenia w danych społecznościach lokalnych. Z jednej strony nowe inwestycje poprawiają jakość życia mieszkańców – nowe drogi, centra kultury, nowoczesne szpitale, nowe miejsca pracy, ale sam proces budowy, często trwający wiele miesięcy, może być uciążliwy dla otoczenia. Wiąże się z transportem materiałów budowlanych, wzmożonym ruchem pojazdów, hałasem czy kurzem, ograniczeniami w ruchu drogowym (np. zmiany tras, zwężenia czy ograniczenia prędkości). Każdy potencjalny wpływ naszych inwestycji na otoczenie jest analizowany na etapie wydawania decyzji administracyjnych, gdzie przedstawiciele mieszkańców biorą udział w konsultacjach społecznych, aby pogodzić interesy wszystkich stron i uniknąć ewentualnych różnic i konfliktów, gdy dana inwestycja będzie już w toku realizacji.

W 2018 roku 75% naszych budów korzystało z wdrożonego w Grupie systemu do przekazywana przez mieszkańców informacji zwrotnej na temat prowadzonych przez nas prac. Zobowiązaliśmy również naszych kierowników budów do analizy wszystkich skarg, które wpływały od mieszkańców tak, by w razie potrzeby niezwłocznie podjąć działania naprawcze.

W 2018 roku zrealizowaliśmy 5 badań satysfakcji mieszkańców z prowadzonych w ich otoczeniu inwestycji. Badania wykonała na nasze zlecenie niezależna agencja badawcza. Z zaproszeniem do udziału w badaniu docieramy do mieszkańców poprzez komunikację online, kampanie w serwisie społecznościowym Facebook, lokalną prasę, oraz MMSy. W ankietach jedną z najczęściej wskazywanych uciążliwości było zużycie dróg dojazdowych. Mieszkańcy pozytywnie natomiast oceniali informowanie ich o możliwych utrudnieniach czy sposób zabezpieczenia budów oraz terenu wokół nich przed ewentualnymi zagrożeniami. W raportowanym okresie nie miały miejsca konflikty na tle społecznym, które przyczyniłyby się do zatrzymania budowy.

Ocena społeczna prac prowadzonych przez spółkę dominującą w Grupie Budimex - Budimex SA na wybranych 5 inwestycjach:

Nazwa inwestycjiPopulacja w sąsiedztwie inwestycjiLiczba osób, które zapoznały się z ankietą na naszej stronie internetowej Liczba osób, które wzięły udział we wstępnej ocenie Liczba osób, które wzięły udział w szczegółowej ocenie
14 osób oceniło prace pozytywnie
Osiedle DUNE w Mielnie 3 tys. osób768 osób13 osób oceniło prace neutralnie38 osób
11 osób oceniło prace negatywnie
27 osób oceniło prace pozytywnie
Droga ekspresowa S5 (Korzeńsko-Widawa)23,3 tys. osób387 w osób25 osób oceniło prace neutralnie71 osób
19 osoby oceniły prace negatywnie
42 osób oceniło prace pozytywnie
Obwodnica Jarocina15 tys. osób268 osób25 osób oceniło prace neutralnie86 osób
19 osoby oceniły prace negatywnie
6 osób oceniło prace pozytywnie
Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Krzemionki5 tys. osób138 osób22 osób oceniło prace neutralnie43 osoby
15 osoby oceniły prace negatywnie
23 osób oceniło prace pozytywnie
Biurowiec BZ WBK Leasing we Wrocławiu 21 tys.615 osób21 osób oceniło prace neutralnie61 osób
17 osoby oceniły prace negatywnie