Inne działania

Program „Grant na Wolontariat”

Program „Grant na Wolontariat” spółka realizuje od 2015 roku. W ramach tej inicjatywy pracownicy Grupy Budimex przez cały rok mogą zgłaszać własne pomysły na projekty wolontarciackie. Zgłaszane inicjatywy są oceniane na kwartalnych spotkaniach Komitetu CSR. Komitet decyduje również o wysokości przyznawanego grantu. W 2018 roku nasi pracownicy zrealizowali 8 projektów o łącznej wartości 82 000 zł. W sumie w ich realizację było zaangażowanych 80 wolontariuszy.

Dzięki grantom m.in. wyremontowaliśmy łazienki w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, dostosowaliśmy chodnik do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Stworzyliśmy też salę edukacyjną dla podopiecznych Stowarzyszenia ARKA w Olsztynie. Od startu programu wzięło w nim udział 205 wolontariuszy z Grupy Budimex. Łącznie zrealizowali oni 30 projektów za ponad 250 000 zł.

Oprócz wymienionych programów społecznych Grupa Budimex realizuje również szereg działań dobroczynnych i sponsoringowych. W 2018 roku kontynuowaliśmy realizację projektów o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, promowaliśmy kulturę fizyczną i sport. Przykłady działań zrealizowanych w 2018 roku:

  • program stypendialny „Odkrywcy Diamentów”, którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanej i efektywnie działającej młodzieży, by umożliwić jej start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania
  • ochrona zabytkowych pomników poprzez wsparcie działań „Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa”, w sąsiedztwie których znajduje się siedziba główna spółki dominującej Grupy Budimex – Budimex SA
  • wsparcie Fundacji Demos, która pomaga młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne. Rozwija także działalność wydawniczą, zorientowaną na zagadnienia społeczne, edukacyjne i kulturowe
  • organizacja wydarzeń i wsparcie drużyn sportowych: charytatywny mecz Gwiazd Piłki Siatkowej w Szczecinie, Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach, Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, Klub Piłkarski Stomil Olsztyn, Polski Związek Brydża Sportowego czy Klub Sportowy Koszykówki Kobiecej „Katarzynki” w Toruniu
  • inne projekty, które wpisują się w cele społeczne Grupy Budimex i są skierowane do dzieci: udzielenie pomocy Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu czy Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „WRÓĆ” w Gdańsku

Łącznie organizacje społeczne i sportowe w 2018 roku otrzymały od Grupy Budimex 1 890 tysięcy złotych wsparcia w formie darowizn.