Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

Realizacja celów strategii na lata 2016-2020:


CeleMiernik (KPI)2018
CelRealizacja
Efektywne wykorzystanie energii i redukcja związanej z niż emisji.Toe/1 ml przychodu ze sprzedaży2,93,49 (nastąpił nieznaczny wzrost ze względu na wyższe niż w poprzednich latach - o ok. 30% większe wykorzystanie masy bitumicznej do budowy dróg)
Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów.ilość materiałów ponownie wykorzystanych / ilość zakupionych materiałów sypkich1n/d8,62%

Kluczowym aspektem wpływającym niekorzystnie na lokalną biosferę mogą być powstające podczas budowy odpady. Zwykle pochodzą one z prac rozbiórkowych i remontów. Ich ilość uzależniona jest od liczby kontraktów i stopnia ich zaawansowania.

W Grupie Budimex gwarantujemy, że odpady usuwane są z najwyższą starannością, a te niebezpieczne są odpowiednio utylizowane tak, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska w otoczeniu inwestycji. Wpływ na środowisko mają też zwożone na budowę materiały i wykorzystywane podczas prac surowce. Aby zoptymalizować transport materiałów i tym samym minimalizować ślad węglowy całej inwestycji, Grupa Budimex posiada sieć własnych wytwórni mas bitumicznych, które w razie potrzeby w ciągu 5-6 tygodni mogą być przeniesione do innej lokalizacji.