Surowce i odpady / Surowce

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Surowce i odpady

SUROWCE

W 2022 roku wykonana została zmiana w podejściu raportowym do listy zakupionych surowców wynikająca z ujednolicenia standardu komunikacji ukierunkowanego na gospodarkę obiegu zamkniętego i przygotowanie pod przyszłe raportowanie zgodne ze standardem ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Surowcami i wyrobami budowlanymi najczęściej wykorzystywanymi w procesie budowlanym są: cement, stal, asfalty, kruszywa, beton. Spółka dąży do maksymalizacji wykorzystania surowców wtórnych pochodzących z procesów przetwarzania odpadów (np. gruzu, tłucznia, gleby i ziemi, destruktu asfaltowego). Działania te wpisują się w europejski trend gospodarki obiegu zamkniętego.

Tabela 15. Zużyte surowce i materiały Budimex SA. [GRI 301-1]

Głównym surowcem do produkcji konstrukcji wytwarzanych przez spółkę jest stal. Zużycie stali jest monitorowane i rośnie wraz z portfelem zamówień Mostostalu Kraków SA. Zużycie tego surowca zostało przedstawione w tabeli 16.

Tabela 16. Zużyte surowce i materiały Mostostal Kraków. [GRI 301-1]

W 2022 roku zużycie kluczowego surowca spółki – stali – wzrosło o 27% względem roku 2021, co wynika z większego portfela zamówień oraz etapu prowadzonych prac.

Z uwagi na model biznesowy w Grupie FBSerwis, który zakłada przetwarzanie opadów w instalacjach, w 2022 roku nie wykorzystywano surowców ani wyrobów budowlanych charakterystycznych dla Grupy Budimex.

en_USEnglish