Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-4] [GRI 305-5] [GRI 305-7] [TCFD]

Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Budimex zarządzają aktywnościami wpływającymi na poziom emisji. Działania Budimeksu SA w tym zakresie są skupione w kluczowych obszarach wymienionych w Strategii CSR 2021-2023. W celu ciągłej redukcji śladu węglowego wdrażane są m.in. rozwiązania optymalizujące zużycie paliw i energii w procesach operacyjnych oraz wymiana floty na pojazdy o zmniejszonym lub zerowym poziomie emisji.

en_USEnglish