Struktura

GRI:

Grupę Budimex tworzą następujące spółki:

 • Segment budowlany:
  • Budimex SA
  • Mostostal Kraków SA
  • Budimex Budownictwo Sp. z o.o
  • Budimex Kolejnictwo SA
  • Budimex Bau GmbH
  • Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o.
 • Segment deweloperski:
  • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
  • SPV-PIM 1 Sp. z o.o.
 • Pozostała działalność:
  • Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Zakres działalności spółek w Grupie Budimex:

 • Budimex SA – to spółka dominująca w Grupie Budimex. Obecnie największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa na polskim rynku budowlanym. Realizuje inwestycje infrastrukturalne, kubaturowe i przemysłowe jako generalny wykonawca, ale też świadczy usługi projektowe, wynajmu maszyn oraz laboratoryjne. Jej rolą jest zapewnienie szybkiego przepływu informacji pomiędzy spółkami z Grupy, wsparcie ich w rozwoju działalności oraz efektywnym zarządzaniu w celu budowania silnej pozycji rynkowej całej Grupy.
 • Mostostal Kraków SA - świadczy usługi budowlano-montażowe. Specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń z przeznaczeniem dla przemysłu: cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego.
 • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. – prowadzi działalność deweloperską. Zadaniem spółki jest zakup i przygotowanie gruntów inwestycyjnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań oraz wynajmem i obsługa nieruchomości na własny rachunek.
 • Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. - spółka celowa, zawarta na potrzeby przeprowadzenia prac budowlanych związanych z powstaniem parkingu podziemnego we Wrocławiu przy Hali Stulecia. Spółka posiada 30-letnią koncesję na zarządzanie tym obiektem.
 • Budimex Kolejnictwo SA – spółka zajmuje się wynajmem parku maszynowego na rzecz pozostałych spółek w Grupie.
 • Budimex Budownictwo Sp. z o.o. – spółka realizuje roboty budowlane w zakresie budowy dróg i autostrad.
 • SPV-PIM 1 Sp. z o.o. – spółka realizuje projekty budowalne związane ze wznoszeniem budynków oraz działa w sektorze deweloperskim.