Misja

GRI:

Naszą misją jest realizacja inwestycji budowlanych – w tym przedsięwzięć deweloperskich – w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników, które osiągniemy dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. Drogowskazem w naszej codziennej działalności biznesowej są przyjęte przez nas wartości: etyka, współpraca, odpowiedzialność i ambicja.

Cele działalności biznesowej Grupy Budimex to:

  • Poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk budowlanych
  • Dywersyfikacja działalności
  • Koncentracja potencjału Grupy na rynku krajowym
  • Rozwój działalności na rynku budownictwa kolejowego i przemysłowego
  • Silna pozycja na krajowym rynku deweloperskim
  • Utrzymanie rentownej działalności eksportowej w Niemczech
  • Wejście w sektor koncesji w Polsce
  • Ekspansja na rynki zagraniczne