Zgodność z prawem

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Budimex oraz u podwykonawców nie stwierdzono przypadków pracy przymusowej lub pracy dzieci. Nie miały miejsca również przejawy dyskryminacji lub działania mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do zrzeszania się i prawa do pozwów zbiorowych. Grupa Budimex nie finansowała również działalności partii politycznych. W raportowanym okresie nie miały miejsca przypadki naruszeń zasad wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych. Jednocześnie nie zostały wniesione pozwy oraz nałożone kary na żadną ze spółek, w tym te związane z naruszeniem praw człowieka lub przepisów ochrony środowiska.