Wynagrodzenia w Grupie Budimex

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Wynagrodzenia w Grupie Budimex

[GRI 2-21] [GRI 202-1] [GRI 405-2] [SDG 8]

Polityka w obszarze wynagrodzeń stanowi element instrukcji tworzących System Zarządzania Obszarem HR.
Według danych publikowanych przez GUS średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło w 2022 roku 6 733,49 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Grupie Budimex wynosiło 12 980 zł, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie dla pozostałych pracowników (w tej kategorii znajdują się głównie pracownicy na stanowiskach specjalistycznych oraz pracownicy fizyczni) wynosiło 9 549 zł.

TABELA 30. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto [zł].

en_USEnglish