Atmosfera pracy i rozwój pracowników /
Benefity pracownicze

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Atmosfera pracy i rozwój pracowników

Benefity pracownicze

[GRI 401-2] [GRI 403-6]

Benefity oferowane pracownikom Budimeksu SA to m.in.:

Pracownicy Grupy Budimex mają możliwość skorzystania z dofinansowania udziału w wydarzeniach sportowych, w których reprezentują firmę, np. „Poland Business Run” czy „Bieg Mikołajkowy”. Spółka wspiera i promuje pasje członków zespołu także poprzez cykl rozmów i artykułów – „Jedna firma, wiele pasji”– publikowanych w Intranecie. Na jego łamach pracownicy dzielą się swoimi zainteresowaniami, wzajemnie się inspirując i motywując do prowadzenia aktywnego stylu życia.

Pracownicy Grupy Budimex mają również możliwość uczestniczenia w dofinansowywanych przez firmę kursach indywidualnych języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego. Jest to oferta skierowana do osób, które w codziennej pracy aktywnie wykorzystują znajomość tych języków. Pracownicy mają również dostęp do platformy nauki języka angielskiego eTutor oferującej lekcje na poziomach od A1 do C2. Platforma wykorzystuje unikatowe rozwiązania i funkcjonalności, takie jak multimedialne ćwiczenia, innowacyjny system powtórek, sztuczna inteligencja sprawdzająca wymowę, algorytm weryfikujący poprawność prac pisemnych, gry językowe czy zintegrowany słownik DIKI. Ponadto każdy z pracowników korzystających z platformy może zaprosić do bezpłatnej nauki jedną bliską osobę.

Jeśli pracownicy fizyczni pracują z dala od miejsca zamieszkania z uwagi na wymogi danego kontraktu, mogą liczyć na darmowe zakwaterowanie. Wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy pracują w delegacji, czy w miejscu zamieszkania, codziennie mają zapewniony bezpłatny obiad.

Budimex SA jest pierwszą spółką w Grupie Ferrovial i jedną z pierwszych firm w Polsce, która wdraża „Human Resources Information System” (HRIS) stworzony przez firmę Oracle. W 2020 roku objęto tym rozwiązaniem wiodące procesy z obszaru tzw. miękkiego HR, takie jak ocena okresowa, stawianie celów, szkolenia i rozwój. W dalszej kolejności do systemu włączone zostaną także kwestie związane z rekrutacją, rozwojem, planowaniem sukcesji, a także wsparciem dla obszaru wynagrodzeń i benefitów. W ten sposób Budimex SA zapewnia pracownikom i ich przełożonym możliwość samodzielnego działania i dokonywania własnych wyborów, zgodnie z najnowszymi światowymi praktykami. HRIS obejmuje blisko 6 000 pracowników w pięciu spółkach Grupy Budimex. Prace nad wdrożeniem systemu trwają od początku 2019 roku.
To największy tego typu projekt realizowany w branży budowlanej i jedno z największych wdrożeń rozwiązań chmurowych w Polsce. HRIS będzie wspierał realizację działań HR poprzez dostęp pracowników do systemu za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu.

W Budimeksie SA panuje przekonanie, że dobre funkcjonowanie firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują – zaangażowany i zmotywowany zespół jest znacznie bardziej efektywny. Dlatego w Budimeksie SA tak dużo miejsca poświęca się na budowanie kultury informacji zwrotnej wspierającej proces badania kompetencji kadry menadżerskiej. W ramach projektu wprowadzono proces „Oceny 360”. Głównym celem tego działania był wybór narzędzia, które umożliwi współpracownikom, podwładnym i przełożonym udzielanie informacji zwrotnej na temat pracy menadżerów, a także dostarczy osobom ocenianym wartościowej i obiektywnej informacji na temat ich mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy. Projekt „Ocena 360” opracowany został z należytą starannością, z uwzględnieniem kluczowych dla badania obszarów oraz przy udziale reprezentantów jednostek biznesowych i HR. Pieczę nad tą inicjatywą objęła grupa projektowa powołana po badaniu zaangażowania „Nauka i Rozwój”.

W ubiegłym roku uruchomiona została także dodatkowa platforma kafeteryjna (Medicover).

Grupa Kapitałowa wprowadziła w 2022 roku korektę zasad zapisów do Pracowniczych Planów Kapitałowych (skracając okres wyczekiwania na zapis do PPK do miesiąca).

W 2022 roku w Budimex SA zrealizowano audyt benefitów wraz ze zbadaniem zadowolenia pracowników. Wskazał on, że 68% pracowników uważa, iż świadczenia dodatkowe oferowane przez firmę są dopasowane do ich potrzeb, a 93% zna ich pełny katalog. W ramach wzmocnienia świadomości wśród pracowników przeprowadziliśmy dodatkowo cykl siedmiu webinarów na temat poszczególnych benefitów w okresie od maja do września 2022 roku.

Część pracowników jest objęta programem akcyjnym Ferrovial.

Spółka wprowadziła także zmiany w zasadach finansowania benefitów (opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie), by zmniejszyć obciążenia publiczno-prawne oraz zachęcić jak największą grupę pracowników do korzystania z dodatkowych świadczeń.

en_USEnglish