Łańcuch wartości Grupy Budimex

STRATEGIA GRUPY BUDIMEX

Łańcuch wartości Grupy Budimex

[GRI 2-6]

Grupa Kapitałowa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano–montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą. Zajmuje się także produkcją i oferowaniem usług projektowych, wynajmu maszyn laboratoryjnych oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg i obsługą techniczną budynków.

Spółki Grupy Budimex działają na rynkach: polskim, niemieckim, słowackim i czeskim.

Sektory działalności spółek w grupie kapitałowej

W ramach działalności budowlanej spółki Budimex SA, Budimex Kolejnictwo SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. realizują zadania we wszystkich segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, mostowej, kolejowej i hydrotechnicznej, poprzez obiekty budownictwa mieszkaniowego, na skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemysłowych kończąc.

Najczęstsze typy podmiotów w łańcuchu wartości Budimex SA to:

W kontraktach realizowanych przez Budimex SA uczestniczą zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Mostostal Kraków SA specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego, jak również oferuje usługi projektowe. Sprzedaje swoje towary na rynku polskim oraz realizuje dostawy konstrukcji stalowych dla klientów zagranicznych. W 2022 roku konstrukcje spółki były wysyłane do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier i Grecji.

Najczęstszymi typami podmiotów w łańcuchu dostaw Mostostal Kraków SA są:

Spółki Grupy FBSerwis w ramach prowadzonej działalności zajmują się gospodarką odpadami, świadczą kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową i obsługi technicznej budynków.

Najczęstszymi typami podmiotów w łańcuchu dostaw FBSerwis są:

Klientami Spółek Grupy FBSerwis są podmioty publiczne i prywatne, w tym w szczególności: zarządcy dróg, samorządy (miasta, gminy, powiaty), sieci handlowe, centra logistyczne i dystrybucyjne, właściciele/administratorzy budynków oraz klienci indywidualni (w tym przedsiębiorcy o różnej skali działalności, także mikroprzedsiębiorcy), w zakresie odbioru odpadów. Spółka Budimex Bau GmbH rozpoczęła w roku 2021 akwizycję kontraktów budowlanych na rynku niemieckim, a w ramach nowo utworzonych podmiotów – Budimex Construction Prague s.r.o. i Budimex Slovakia s.r.o., Grupa rozszerza swoją działalność również na rynkach czeskim i słowackim.

W roku 2022 spółki Budimex Slovakia oraz Budimex Construction Prague nie prowadziły istotnej działalności operacyjnej. Circular Construction SA to nowa spółka w Grupie Kapitałowej Budimex, która powstała w 2022 roku i prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego recyklingu: odbioru, magazynowania i przetwarzania odpadów do ponownego wykorzystania. Obszarem szczególnego zainteresowania spółki są odpady budowlane.

W 2022 roku Budimex SA nabył 100% udziałów spółki Magnolia Energy, której modelem biznesowym jest wytarzanie zielonej energii z OZE w ramach instalacji wiatrowej. Głównym usługodawcą spółki są podmioty w zakresie zakupu, dostawy i montażu turbin wiatrowych oraz dostawca robót budowlanych towarzyszących budowie farm wiatrowych.

Istotne relacje biznesowe

Grupa Ferrovial, posiadająca 50,14% udziałów w Grupie Budimex, jest kluczowym partnerem strategicznym firmy. Hiszpańska Grupa kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, wspierany przez portfel długoterminowych inwestycji o wysokiej jakości. Wieloletnia współpraca zapewnia Budimeksowi SA unikalne możliwości rozwoju oraz wymiany wiedzy eksperckiej. W 2022 roku Grupa Budimex zawarła istotne porozumienia dotyczące współpracy biznesowej z partnerami z sektora energetycznego – spółkami Bechtel oraz Westinghouse (Stany Zjednoczone), a także Doosan (Korea Poludniowa) i Boygues Travaux Publics SAS (Francja). Budimex SA nawiązał także relację biznesową z firmą Elocity w zakresie dostarczania i zarządzania punktami stacji ładowania pojazdów.

en_USEnglish