Istotni Interesariusze

ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Istotni Interesariusze

[GRI 2-29] [GRI 3-2] [GRI 3-3]

Grupa Budimex dba o budowanie długofalowych relacji z istotnymi interesariuszami, opierając się na wartościach, którymi kieruje się w każdej aktywności. Powołany przez Grupę Komitet CSR czuwa nad tym, by komunikacja z kluczowymi interesariuszami prowadzona była w sposób transparentny oraz na zasadach otwartego dialogu. Budimex SA zachęca interesariuszy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a płynące z nich wnioski wykorzystuje w procesach rozwojowych czyniących firmę bardziej dynamiczną i zrównoważoną. Forma przekazu dobierana jest odpowiednio do specyfiki i potrzeb danej grupy interesariuszy oraz do możliwości komunikacyjnych, które mogą być ograniczone, np. obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19. W prowadzonej komunikacji Grupa Budimex przykłada dużą wagę do transparentnego informowania interesariuszy o swoich działaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Zidentyfikowani istotni interesariusze Grupy Budimex zostali przedstawieni poniżej:

Za dialog z interesariuszami w Budimeksie SA odpowiadają Biuro Komunikacji i Public Relations, Komitet CSR oraz Biuro Analiz Strategicznych. Częstotliwość i forma kontaktu są dostosowywane do potrzeb oraz relacji z daną grupą.

en_USEnglish