Budimex dla społeczeństwa

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W GRUPIE BUDIMEX

Budimex dla społeczeństwa

[GRI 419-1]

Grupa Budimex aktywnie angażuje się w działalność sponsoringową i charytatywną. Dokumentem, który reguluje ten obszar działalności firmy, jest „Instrukcja zatwierdzania projektów sponsoringowych, patronatów i darowizn”.

Na przestrzeni 2022 roku Grupa Budimex prowadziła aktywność w ramach szeregu programów i działań sponsoringowych oraz charytatywnych. W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację projektów o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyjnej poprzez wsparcie następujących inicjatyw:

  • Programu stypendialnego „Odkrywcy Diamentów”, którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.
  • Fundacji Demos, która pomaga młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja ta tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne.
  • Wsparcie edukacji w regionach walczących z ubóstwem – zakup wyposażenia szkolnego, wsparcie letniego wypoczynku, organizacja turniejów edukacyjnych w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim.
  • Wsparcie ochotniczych straży pożarnych w regionach: łódzkim i podkarpackim.
  • Wsparcie ochotniczych straży pożarnych w regionach: łódzkim i podkarpackim.
  • Wsparcie fundacji:

Suma wszystkich zrealizowanych przez Budimex SA darowizn w 2022 roku to 1 mln 945 tys. zł w ramach 44 projektów. Spółki z Grupy FBSerwis przekazały w formie darowizn około 166 tys. zł, natomiast Mostostal Kraków SA – około 66 tys. zł. Łącznie Grupa Kapitałowa przekazała tytułem darowizn 2 mln 177 tys. zł.

W 2022 roku nie zidentyfikowano przypadków niezgodności z prawem w zakresie społeczno-ekonomicznym. W związku z tym na spółki z Grupy Kapitałowej Budimex nie zostały nałożone żadne kary.

en_USEnglish