Detailed information about employment in 2022

Appendices

Detailed information about employment in 2022

Detailed information about employment in 2022

[GRI 2-7] [GRI 401-1]

This Appendix publishes detailed breakdowns of employment data for the Group and the parent company. Data broken down by employee classification is published only for 2022 due to its incomparability.
Year-on-year employment figures for the parent company Budimex SA.

Table 39. Employees on definite and indefinite contracts in Budimex SA in 2022.

Table 40. New hires at Budimex SA in 2022.

Table 41. Employee departures at Budimex SA in 2022.

Details of employment in the Capital Group and in the parent company Budimex S.A in 2022.

Table 42. Employees on indefinite contracts at Budimex SA in 2022

Table 43. Employees on indefinite contracts at the Budimex Group in 2022.

Table 44. Employees on definite contracts at the Budimex Group in 2022.

Table 45. Employees on definite contracts at the Budimex Group in 2022.

Table 46. Employees on definite and indefinite contracts at Budimex SA in 2022.

Table 47. Employees on definite and indefinite contracts at the Budimex Group in 2022.

Table 48. Employees newly employed in 2022 for an indefinite period of time at Budimex SA.

Table 49. Employees newly employed in 2022 for an indefinite period of time at the Budimex Group.

Table 50. Employees newly employed during 2022 on a definite contract at Budimex SA.

Table 51. Employees newly employed during 2022 on a definite contract at the Budimex Group.

Table 52. Employees newly employed during 2022 on a definite and indefinite basis at Budimex SA.

Table 53. Employees newly employed during 2022 on a definite and indefinite basis at the Budimex Group.

Table 54. Employees employed for an indefinite period of time who left employment at Budimex SA during 2022.

Table 55. Employees employed for an indefinite period of time who left employment at the Budimex Group during 2022.

Table 56. Employees employed for an definite period of time who left employment at Budimex SA during 2022.

Table 57. Employees employed for a definite period of time who left employment at the Budimex Group during 2022

Table 58. Employees employed for a definite and indefinite period of time who left employment at Budimex SA during 2022.

Tabela 59. Pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w ciągu 2022 roku w Grupie Budimex.

Tabela 60. Dane o osobach świadczących pracę na umowach innych niż umowa o pracę w Budimex SA.

[GRI 2-8]

Tabela 61. Dane o osobach świadczących pracę na umowach innych niż umowa o pracę w Grupie Budimex.

TABELA 62. Pracownicy z niepełnosprawnościami.

pl_PLPolski