Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych

W okresie objętym raportem nie miały miejsca emisje papierów wartościowych poza Grupę.

QR Code