Odpowiedzialny biznes

Strefa Rodzica w SzczecinieStrefa Rodzica w SzczecinieDziałania firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu wyznacza przyjęta w 2010 roku Polityka CSR. Razem z celami każdorazowo akceptowanymi przez Komitet CSR, wskazuje ona kierunki działania Budimeksu, które służą interesariuszom, otoczeniu i samej firmie.

Spotkania Komitetu CSR zaowocowały działaniami, które m.in. zmieniają kulturę organizacyjną w kierunku większego zaangażowania pracowników w działania firmy prowadzone w obszarze odpowiedzialnego biznesu. W 2015 roku zostaną wprowadzone nowe inicjatywy, które będą wspierały ten proces.

Badania preferencji zawodowych polskich studentów wskazują, że Budimex postrzegany jest, jako wyjątkowy pracodawca. Zaangażowanie firmy w prowadzenie biznesu w sposób etyczny, przejrzysty, z dużym naciskiem na zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy, wpływa na jej postrzeganie, jako firmy, która oferuje stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego, co jest najbardziej doceniane przez uczniów szkół wyższych zainteresowanych rynkiem pracy. W Rankingu Universum TOP 100 2014 Budimex znalazł się w czołówce firm preferowanych przez przyszłych pracowników w kategorii „Inżynieria”.

Budimex jest liderem raportowania odpowiedzialnego biznesu w branży budowlanej w Polsce. Od 2009 roku spółka publikuje raporty społeczne. W latach 2011-2012 były one przygotowywane na poziomie B+, co oznacza, że szeroki zakres opisanych wskaźników GRI został dodatkowo poddany weryfikacji przez niezależnego audytora. Od roku 2013 raport odpowiedzialnego biznesu jest przygotowywany według najnowszych wytycznych GRI G4 i również poddawany niezależnej weryfikacji.

Od sześciu lat Budimex jest aktywnym uczestnikiem „UN Global Compact” – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, która stawia sobie za cel promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeństwa. Udział Budimeksu w UN GC oznacza, że firma przestrzega 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także zobowiązuje się do prowadzenia inicjatyw, które będą realizacją tych zasad.

Logo RESPECT IndexRESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych, notowanych na warszawskiej GPW. W wyniku corocznego trzyetapowego badania kończącego się audytem wyłaniane są spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Od 2011 roku Budimex pozostaje nieprzerwanie w składzie Indeksu, co potwierdza spełnianie przez firmę najwyższych standardów ładu korporacyjnego i CSR.

Budimex spełnia międzynarodowe standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty: Certyfikat systemu jakości wg AQAP 2110, Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS/PN-N 18001 i Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001. Budimex jest także jednym z 10 sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, nieformalnego zrzeszenia wiodących na polskim rynku generalnych wykonawców utworzonego w 2010 roku, którego celem jest poprawa  poziomu bezpieczeństwa pracy i wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej. Zakłada ono realizację szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych i szkolenia okresowe. Obecnie, już drugi rok z rzędu, Budimex sprawuje prezydencję w Porozumieniu.

Domofon ICE w RawiczuDomofon ICE w RawiczuBudimex realizuje dwa własne programy społeczne. Pierwszym z nich jest  „Domofon ICE”, program zainicjowany w 2010 roku, którego główną ideą jest wyposażanie uczniów klas 0-3 w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające - w razie nieszczęśliwego zdarzenia - kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego wraz z odblaskowym etui, które w łatwy sposób można przymocować do plecaka. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 15 tys. dzieci z ponad 100 szkół w całej Polsce. W samym roku 2014 do programu przystąpiło 2625 dzieci z 25 szkół.

„Strefa Rodzica”, to drugi program społeczny. Jego celem jest tworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych wydzielonych stref, w których rodzice w godnych warunkach mogliby towarzyszyć swoim chorym dzieciom. Agnieszka Grochowska - Ambasadorka Strefy RodzicaAgnieszka Grochowska - Ambasadorka Strefy Rodzica W zależności od potrzeb i warunków panujących w poszczególnych szpitalach polega to na zaaranżowaniu nieużywanego pomieszczenia lub fragmentu korytarza, wyposażeniu szpitala w odpowiednią liczbę składanych łóżek lub urządzeń sanitarnych, czy zorganizowaniu miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi. „Strefa Rodzica” to również osobiste zaangażowanie pracowników Budimex SA, którzy w ramach wolontariatu włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli i wykonują drobne prace wykończeniowe. W 2014 roku Budimex uruchomił cztery Strefy Rodzica w szpitalach dziecięcych w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Krakowie. W sumie w całej Polsce działa już 8 Stref, z których rocznie może korzystać ponad 17 tys. dzieci i ich opiekunów.

Skuteczne działania w obszarze odpowiedzialnego biznesu zostały dostrzeżone przez otoczenie firmy. W czasie 6. konferencji „Infrastruktura Polska” organizowanej przez Executive Club Budimex otrzymał wyróżnienie w kategorii Lider odpowiedzialności społecznej, jako podmiot kierujący się w swoim działaniu odpowiedzialnością, dbałością o interesy społeczne i ochronę środowiska.

Budimex Dzieciom Zaangażowanie społeczne Budimeksu realizuje się też poprzez współpracę z wybranymi fundacjami. Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, firma przekazała w 2014 r. środki pieniężne na leczenie dzieci oraz na budowę Przylądka Nadziei – Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” Budimex przekazał środki na zakup mikrobusów, które posłużą dzieciom w dotarciu na rehabilitację.

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, w ramach promocji zdrowego trybu życia firma została partnerem „Budimex Półmaratonu Augustowskiego”. Jest to największe w regionie biegowe wydarzenie sportowe, które z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników.

Podobnie jak w latach ubiegłych firma kontynuuje zaangażowanie w organizację Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. W roku 2014 odbyła się już XX edycja tych zawodów.

Strefa Rodzica Od wielu lat Budimex jest partnerem Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa w Warszawie, któremu firma również w 2014 roku przekazała fundusze na ratowanie zabytkowych kaplic i nagrobków.

Obok inicjatyw społecznych, charytatywnych i sponsoringowych spółka prowadziła także działania edukacyjne, wspierając organizację kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych i branżowych. W wielu z nich w roli ekspertów brali udział przedstawiciele Budimeksu.

W 2014 r. Grupa Budimex przekazała w sumie ponad 600 tysięcy złotych na różnego rodzaju darowizny.

QR Code