List prezesa

Szanowni Państwo,

Po okresie spowolnienia spowodowanym wyczekiwaniem na nowy budżet unijny, w 2014 roku w branży budowlanej nastąpiła poprawa. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła budżet na lata 2014 – 2020 i na rynku pojawiły się nowe kontrakty drogowe.

W 2014 roku Grupa Budimex odnotowała zdecydowany wzrost we wszystkich głównych obszarach: sprzedaż, wynik operacyjny, pozycja gotówkowa, kontraktacja, portfel zamówień i przedsprzedaż mieszkań. Przychody Grupy w roku 2014 były wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim (bez uwzględnienia sprzedanego Budimeksu Danwood) o 13,3 proc., podczas gdy produkcja budowlano- montażowa w cenach bieżących wzrosła zaledwie o 2,6 proc.

Rynek docenił dobrą kondycję Budimeksu. Giełdowa wartość spółki wzrosła z 3,4 mld złotych na koniec 2013 roku do 3,6 mld złotych na koniec 2014 roku. Natomiast na koniec lutego 2015 roku kapitalizacja Spółki wyniosła 4,2 mld złotych.

Rok 2014 był najlepszy w historii Budimeksu pod względem wartości podpisanych kontraktów, która wyniosła 6,3 mld złotych i była prawie dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. Wartość portfela zamówień na koniec 2014 roku wyniosła 6,1 mld złotych, co w porównaniu z rokiem 2013 oznacza wzrost o 41 proc. Wpłynęła na to m.in. duża skuteczność ofertowania w segmencie drogowym oraz wzrost średniej wartości ofert w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmieniła się struktura portfela zamówień. W 2014 roku z 26 do 43 proc. wzrósł udział budownictwa infrastrukturalnego, a udział budownictwa przemysłowego, głównie za sprawą kontraktu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, wzrósł z 4 proc. w roku 2013 do 14 proc. w 2014.

Budimex Nieruchomości powrócił w 2014 roku na pozycję trzeciego dewelopera w Polsce pod względem liczby przedsprzedanych mieszkań, co było możliwe m.in. dzięki projektowi Nowe Czyżyny w Krakowie, spełniającemu kryteria programu Mieszkanie dla Młodych. Przedsprzedaż osiągnęła historyczny poziom 1 685 mieszkań, tj. o 127 proc. wyższy niż w roku poprzednim.

Należący do Budimeksu Mostostal Kraków przeszedł restrukturyzację. Obecnie głównym celem tej spółki jest wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawa efektywności działalności.

Dobre perspektywy rozwoju w ciągu kilku najbliższych lat ma spółka FBserwis, w której Budimex ma 49 proc. udziałów. W 2014 roku zbudowała portfel zamówień o wartości 220 mln złotych.

W 2014 roku Budimex sfinalizował zakup 41,65 proc. akcji Elektromontaż Poznań SA i zwiększył swój udział do 92,31 proc. Obecnie pracujemy nad planami strategicznymi dla tej spółki na najbliższe 2-3 lata, wśród których jedną z opcji jest sprzedaż operacyjnej części biznesu.

Zgodnie z zakładaną strategią zaistnieliśmy w sektorze energetycznym. W konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH i Tecnicas Reunidas SA budujemy blok w Turowie. Realizujemy także kontrakty dla EDF i PGNiG. Łączna wartość kontraktów energetycznych zawartych w 2014 roku wyniosła 751,5 mln złotych netto. Planujemy dalszy rozwój w tym segmencie i pozyskiwanie kolejnych kontraktów. Analizujemy inwestycje w bloki gazowe i z pewnością będziemy startować w wybranych przetargach.

Nadal chcemy realizować kontrakty kolejowe, bez względu na rozstrzygnięcia dotyczące PNI, ale przetargi w tym sektorze pojawią się najprawdopodobniej w czwartym kwartale 2015 lub na początku 2016 roku.

Jesteśmy także obecni na rynku hydrotechnicznym, którego wartość w perspektywie do roku 2021 oszacowano na 10 mld złotych.

Czekamy na rozwój rynku PPP. W 2014 roku spółka celowa Budimeksu zakończyła budowę i zarządza naszym jedynym jak na razie projektem w tej formule – parkingiem we Wrocławiu. Uczestniczymy obecnie w kilku postępowaniach, ale rozwoju tego rynku spodziewamy się po roku 2020, po zakończeniu dużych programów pomocowych UE, z których obecnie Polska korzysta.

W roku 2014 Budimex kolejny rok z rzędu był notowany w Indeksie RESPECT, w skład którego wchodzą akcje spółek spełniających najwyższe standardy CSR. Nasze dwa ogólnopolskie programy społeczne – „Domofon Ice”, dzięki któremu podnosimy bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”, którego celem jest tworzenie na szpitalnych oddziałach dziecięcych miejsc odpoczynku i zabawy dla dzieci i rodziców, cieszą się ogromnym uznaniem. Jednym z głównych przejawów naszej odpowiedzialności jest szczególna troska o bezpieczeństwo pracy. Spółka działając w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie aktywnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie liczby wypadków w branży budowlanej.

Rok 2015 to dla nas czas umacniania pozycji na rynku drogowym. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku budownictwa infrastrukturalnego. Będziemy także rozwijać segment deweloperski. W 2015 roku planujemy kupić do 10 działek za łączną kwotę 200-300 mln zł.

W związku ze spodziewaną kumulacją prac w latach 2016 – 2017 chcemy przygotować zaplecze kapitałowo - ludzkie. Planujemy zwiększyć wydatki inwestycyjne, ale przede wszystkim zatrudnić najlepszych specjalistów z branży, na których w Budimeksie czeka ok. 800 miejsc pracy.

W 2015 roku spodziewamy się stabilizacji wyników na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Będziemy wykonywali podpisane wcześniej kontrakty, ale biorąc pod uwagę ich formułę, realizacja rozłoży się na wiele miesięcy, więc osiągnięcie poziomu sprzedaży z roku 2014 będzie wyzwaniem. Naszym nadrzędnym celem jest stałe dążenie do tego, aby Budimex pozostał dla inwestorów spółką przewidywalną i godną zaufania.

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego Grupy Budimex za rok 2014.

Dariusz Blocher
Dariusz Blocher podpis Dariusz Blocher podpis
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Budimex SA

QR Code