Ważne umowy

Umowy o współpracy i kooperacji obowiązujące w roku 2014

Umowy o współpracy i kooperacji zawarte w roku 2014:

  Dostawca Przedmiot umowy Roczna wartość
(w tys. zł brutto)
Data zawarcia
1 Lotos Asfalt  Sp. z o.o. asfalty drogowe 93 992 14.03.2014
2 Vimex SA zbrojenia stalowe, pręty zbrojeniowe 10 243 06.06.2014
3 Hochtrans Transport Sp. z o.o. transport kruszyw 5 868 14.02.2014
4 Ecol-Unicon Sp. z o.o. elementy instalacji kanalizacyjnych 5 489 05.03.2014
5 PTHU Mantrans transport kruszyw 5 012 27.01.2014
6 Przeds.Usług Sprzętowych A.Nogaj transport kruszyw 4 534 27.02.2014
7 Euro-Trans Sp. z o.o. transport kruszyw 4 451 07.01.2014
8 Anna Sp. z o.o. zbrojenia stalowe, pręty zbrojeniowe 4 035 02.06.2014

Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią  zobowiązania Grupy Budimex.

Umowy o współpracy i kooperacji zawarte przed rokiem 2014 i obowiązujące w roku 2014:

  Dostawca Przedmiot umowy Roczna wartość
(w tys. zł brutto)
Data zawarcia
1 Orlen Asfalt Sp. z o.o. asfalty drogowe 84 059 13.11.2013
2 Cemex Polska Sp. z o.o. kruszywa, cement, beton 27 170 23.11.2006
01.04.2009
06.12.2011
3 Lafarge Kruszywa i Beton Sp.z o.o. kruszywa, beton 25 885 01.06.2010
4 ArcelorMittal Distribution Solutions Polska
Sp. z o.o.
zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa 23 903 24.05.2011
5 ZPK Rupińscy sp.j. kruszywa 18 101 15.01.2013
6 Mal-Sped  Sp. z o.o. mazut 15 920 01.06.2010
7 PKN Orlen SA paliwa 15 073 15.06.2011
8 Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. transport kruszyw 14 950 01.02.2013
9 Mineral Polska Sp. z o.o. kruszywa 13 674 29.06.2012
10 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. kruszywa 11 998 01.05.2009
16.05.2012
11 Konsorcjum Stali SA zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa 11 303 01.03.2012
12 ThyssenKrupp Energostal SA zbrojenia stalowe, wyroby hutnicze 10 183 04.02.2013
13 Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA kruszywa 10 101 10.01.2012
14 Viacon Polska Sp. z o.o elementy przepustów drogowych 10 044 15.02.2013
15 Stalprodukt SA bariery drogowe i mostowe 9 793 18.06.2007
01.03.2010

Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 42 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex.

QR Code