Ważne umowy

Kredyty i pożyczki

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Budimex SA posiadał następujące kredyty, pożyczki oraz umowy leasingu finansowego:

Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania Data podpisania umowy
kredytu / pożyczki
Kwota dostępna
(w tysiącach)
Kwota zobowiązania
wraz z odsetkami
(w tysiącach)
Oprocentowanie Termin
wymagalności
Bank Handlowy
w Warszawie SA
Kredyt w rachunku bieżącym 05.02.2014 50 000 zł - WIBOR 1M
+ marża
04.02.2015
ING Bank Śląski SA Kredyt w rachunku bieżącym 18.02.2013 25 000 zł - WIBOR 1M 
+ marża
18.02.2015
Bank Zachodni WBK SA Kredyt w rachunku bieżącym 04.03.2013 50 000 zł - WIBOR 1M 
+ marża
03.03.2015
Bank PEKAO SA Kredyt w rachunku bieżącym 16.04.2013 50 000 zł - WIBOR 1M
+ marża
30.06.2015
Societe Generale SA Oddział w Polsce Kredyt w rachunku bieżącym 10.12.2013 50 000 zł - WIBOR 1M
+ marża
09.03.2015
Cintra Infraestructuras SA Pożyczka 01.12.2004 2 032 EUR 2 034 EUR EURIBOR 12M + marża 01.12.2015
Millennium Leasing Sp. z o.o. Leasing finansowy (łącznie 83 umowy) - - 23 135 zł WIBOR 1M
+ marża
30.11.2015
- 30.11.2019
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 16.02.2012 - 909 zł stałe, określone w umowie miesięcznie

Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostałe spółki Grupy Budimex były stroną następujących umów kredytowych i umów leasingu finansowego:

Nazwa podmiotu Tytuł
zobowiązania
Data podpisania umowy
kredytu
Kwota dostępna
wg umowy
(w tysiącach)
Kwota zobowiązania wraz z odsetkami
(w tysiącach)
Oprocentowanie Termin
wymagalności
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Alior Bank SA Kredyt inwestycyjny 27.05.2014 28 340 zł WIBOR 1M
+ marża
30.09.2016
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 16.02.2012 - 80 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Mostostal Kraków SA
BNP Paribas Bank Polska SA Leasing finansowy 22.11.2013 - 1 279 zł WIBOR 1M
+ marża
13.11.2018
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 02.01.2012 - 57 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Millennium Leasing Sp. z o.o. Leasing finansowy 17.12.2014 453 zł - WIBOR 1M 
+ marża
31.01.2020
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.
Bank PKO BP SA
(lider konsorcjum)
Kredyt na finansowanie koncesji 30.06.2012 - 33 339 zł WIBOR 3M
+ marża
31.12.2031
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 30.09.2014 - 4 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Elektromontaż Poznań SA
Getin Bank SA Leasing finansowy 17.07.2014 - 72 zł WIBOR 3M
+ marża
07.06.2018
Prime Car Management SA Leasing finansowy (łącznie 7 umów) - - 122 zł WIBOR 1M
+ marża
30.05.2015 -
05.05.2017
Millennium Leasing Sp. z o.o. Leasing finansowy 26.01.2012 - 33 zł WIBOR 1M
+ marża
30.11.2016

 

QR Code