Działalność firmy i perspektywy rynkowe

Organizacja Grupy Budimex

Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji Grupy

Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:

  • szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
  • wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo–pieniężnej poszczególnych spółek,
  • umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

W 2014 roku wystąpiły następujące zmiany struktury Grupy Budimex:

W dniu 21 lutego 2014 roku Budimex PPP SA sprzedał udziały w Budimex E Sp. z o.o.

W dniu 16 maja 2014 roku spółka Budimex F Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 19 maja 2014 roku spółka Budimex G Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 4 grudnia 2014 roku założono spółkę Budimex SA Tecnicas Reunidas SA Turów Spółka Cywilna. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce.  

W dniu 18 grudnia 2014 roku Budimex Budownictwo Sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Budimex SA, dokupił 41,65% akcji w spółce Elektromontaż Poznań SA, zwiększając łączny udział Grupy Budimex do 92,31%.

W 2014 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.

Wykaz podmiotów zależnych i współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:

    Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
Nazwa jednostki Siedziba 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Konsolidowane
Mostostal Kraków SA Kraków / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
SPV-BN 1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Poznańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. 1 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex B Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Elektromontaż Poznań SA 2 Poznań / Polska 92,31% 50,66% pełna pełna
Elektromontaż Import Sp. z o.o. 2 Warszawa / Polska 92,31% 50,66% pełna pełna
Instal Polska Sp. z o.o. 2 Poznań / Polska 92,31% 50,66% pełna pełna
Elektromontaż Warszawa SA 2 Warszawa / Polska 92,31% 50,66% pełna pełna
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. 3 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna niekonsolidowana
Niekonsolidowane
Budimex Autostrada SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Most Wschodni SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Autostrada A-1 SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex C Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex D Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex E Sp. z o.o. 4 Warszawa / Polska - 100,00% - niekonsolidowana
Budimex F Sp. z o.o. 5 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex G Sp. z o.o. 6 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex PPP SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 97,93% 97,93% niekonsolidowana niekonsolidowana
PKZ Budimex GmbH Kolonia / Niemcy 50,00% 50,00% niekonsolidowana niekonsolidowana

1) Poprzednia nazwa spółki: SPV-BN 2 Sp. z o.o.
2) 18 grudnia 2014 roku Budimex Budownictwo Sp. z o.o. dokupił 41,65% akcji w Elektromontażu Poznań SA. Tym samym udział Grupy Budimex w spółce Elektromontaż Poznań SA oraz w spółkach od niej zależnych zwiększył się z 50,66% do 92,31%.
3) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 grudnia 2013 roku. Konsolidacją została objęta od 1 stycznia 2014 roku.
4) Spółka została sprzedana w dniu 21 lutego 2014 roku.
5) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 maja 2014 roku.
6) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 maja 2014 roku.

Wykaz podmiotów współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:

    Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
Nazwa jednostki Siedziba 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Wspólne działania          
Budimex SA - Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% udział w aktywach,
zobowiązaniach,
przychodach i kosztach
pełna
Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa / Polska 99,98% 99,98% proporcjonalna
Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa / Polska 67,00% 67,00%
Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA – Cadagua SA s.c. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA – Cadagua II SA s.c.  Warszawa / Polska 50,00% -
Budimex SA Tecnicas Reunidas SA
Turów s.c. 1
Warszawa / Polska 50,00% -
Wspólne przedsięwzięcia          
Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi
Dodatkowe Sp. z o.o.
Warszawa / Polska 30,00% 30,00% praw własności proporcjonalna

1) Spółka została zawiązana w dniu 4 grudnia 2014 roku.

QR Code