Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Segmenty operacyjneDziałalność firmy i perspektywy rynkowe - Segmenty operacyjne

SZPITAL W BYDGOSZCZY
Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Segmenty operacyjne

Informacje dotyczące
segmentów operacyjnych
oraz oddziałów posiadanych
przez Jednostkę Dominującą

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa prowadziła działalność w ramach następujących segmentów operacyjnych:

 • działalność budowlana,
 • działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami.

 

Działalność budowlana obejmuje świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano-montażowych wykonywanych w kraju i za granicą i jest prowadzona przez następujące spółki Grupy:

 • Budimex SA,
 • Mostostal Kraków SA,
 • Budimex Bau GmbH,
 • Budimex Budownictwo Sp. z o.o.,
 • Budimex Kolejnictwo SA.

 

Segment działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami obejmuje przygotowywanie gruntów pod inwestycje, prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań oraz wynajem i obsługę nieruchomości na własny rachunek. Do tego segmentu zakwalifikowano poniższe podmioty:

 • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • SPV-BN 1 Sp. z o.o.
 • Poznańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. (do momentu połączenia z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. w dniu 27 maja 2015 roku)
 • Budimex SA w części dotyczącej działalności deweloperskiej, w wyniku połączenia z Budimeksem Inwestycje Sp. z o.o. dnia 13 sierpnia 2009 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Jednostka Dominująca posiadała następujące oddziały:

 •  Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu przy ulicy Wołowskiej 92A,
 •  Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie przy ulicy Ujastek 7,
 •  Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie przy ulicy Stawki 40,
 •  Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ w Warszawie przy ulicy Stawki 40,
 •  Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe w Krakowie przy ulicy Ujastek 7,
 •  Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Zachód we Wrocławiu przy ulicy Mokronoskiej 2,
 •  Oddział Budownictwa Przemysłowego i Kolejowego w Warszawie przy ulicy Stawki 40,
 •  Oddział Usług Sprzętowych w Pruszkowie przy ulicy Przejazdowej 24,
 •  Oddział w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego 24,
 •  Oddział w Poznaniu przy ulicy Wołowskiej 92A,
 •  Budimex SA Zweigniederlassung Köln, Pferdmengesstr. 5, Köln.

Pozostałe spółki Grupy prowadziły działalność za granicą za pośrednictwem następujących oddziałów:

 • Oddział w Niemczech Mostostal Kraków SA,
 • Przedstawicielstwo Podatkowe w Estonii (Narva) Mostostal Kraków SA.
QR Code