Nagrody i wyróżnienia

19 DZIELNICA W WARSZAWIE
Nagrody i wyróżnienia

Budimex Nagrody

Działalność Grupy Budimex w 2015 roku spotkała się z uznaniem wielu środowisk, czego odzwierciedleniem są uzyskane przez firmę nagrody i wyróżnienia.

W XIII edycji konkursu organizowanego przez redakcję i radę programową miesięcznika „Builder” Budimeksowi przyznano tytuł Budowlanej Firmy Roku, a prezesowi Dariuszowi Blocherowi – tytuł Osobowość Branży. ​Osobowość Branży to wyróżnienie przyznawane szefom firm za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw. Budowlana Firma Roku to tytuł przyznawany za dynamiczny rozwój i wysoką  pozycję na rynku budowlanym.

Executive Club – organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, przyznała Budimeksowi prestiżowe wyróżnienie – Diamenty Polskiej Infrastruktury 2015. To nagroda za szczególne osiągnięcia w branży dla spółek i liderów infrastruktury na polskim rynku. ​Spółka została laureatem w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku. Nagroda jest przyznawana firmom, które w swoim działaniu kierują się odpowiedzialnością, dbałością o interesy społeczne i ochronę środowiska.

Portal INN Poland zajmujący się polskimi innowacjami i integrujący środowisko przedsiębiorców z naukowcami stworzył pierwszy ranking prezentujący spółki opierające swoją działalność biznesową na zasadach społecznej odpowiedzialności. Budimex znalazł się w Złotej Szóstce INN: CSR. Złota Szóstka została wyłoniona na podstawie ankiety badającej zaangażowanie w działania CSR pięćdziesięciu firm w Polsce. Panel ekspercki szczegółowo analizował budowanie pozytywnych relacji z interesariuszami, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, długo- i krótkoterminowe cele oraz osiągane efekty. Oceniane było także przełożenie podejmowanych działań z zakresu CSR na podnoszenie innowacyjności firmy.
W grudniu 2015 r. Budimex został uhonorowany także tytułem i statuetką TOP Builder 2016 za realizację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wyróżnienie przyznała redakcja i Rada Programowa miesięcznika „Builder", w skład której wchodzą naukowcy związani z branżą budowlaną oraz cenieni w tej branży praktycy. Nagroda jest przyznawana za najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane oraz realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne, a także produkty IT mające zastosowanie w architekturze i budownictwie.

Firma została włączona do Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu – pierwszej edycji rankingu organizowanego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita.

​W V edycji projektu Kreatorzy Budownictwa Budimex został uhonorowany tytułem Kreator Budownictwa Roku 2015. Celem tej inicjatywy jest nagradzanie osób i firm, które wyróżniają się na tle rynku budowlanego. Organizatorzy – Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod patronatem PIIB – docenili wkład Budimeksu w rozwój branży budowlanej oraz efektywny sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

W dziesiątej edycji konkursu Business Superbrands Budimex znalazł się w gronie laureatów i uzyskał tytuł Business Superbrands 2015/2016. Przyznany tytuł świadczy o przynależności Budimeksu do elitarnego grona najbardziej rozpoznawalnych i najsilniejszych marek na polskim rynku. Liderów wyłoniła Rada Marek Business Superbrands, złożona z najważniejszych przedstawicieli polskiego biznesu, rynku kapitałowego, mediów gospodarczych a także ekspertów od wizerunku marek biznesowych. W badaniu wzięło udział 2,3 tys. firm i zostało ono przeprowadzone w grupie ponad 15 tys. osób. Czynniki, jakie brano pod uwagę przy ocenie marek to: jakość brandingu, pozycja rynkowa, jakość usług, jakość relacji b2b, innowacyjność i CSR.

W listopadzie 2015 roku zakończył się proces certyfikacji Programu Praktyk Letnich Budimeksu w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Firma otrzymała certyfikat Praktyka Wysokiej Jakości. Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Osią Programu są Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm i standardów dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach, wypracowany przy udziale kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami. Program jest objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas oficjalnej Gali Universum Awards Poland 2015 firma doradcza Universum ogłosiła Ranking Most Attractive Employers 2015 oraz nagrodziła najlepszych pracodawców w Polsce. Budimex zajął 2 miejsce w kategorii "Inżynieria". Ranking powstał w oparciu o głosy 23 584 studentów oraz 8 774 profesjonalistów.

W IX edycji ogólnopolskiego programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, Budimex otrzymał tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii IQ Services – usługi najwyższej jakości. Program organizowany jest przez Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000.  Kapituła Programu doceniła Budimex za jakość usług budowlano-montażowych w systemie generalnego wykonawstwa, a także dbałość o pozytywny wizerunek firmy.

W najbardziej prestiżowym konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – „Budowa Roku” Budimex otrzymał kilka nagród za wykonane obiekty. Nagrodę I stopnia zdobyły: osiedle mieszkaniowe „Wiślany Mokotów w Warszawie – w kategorii Budownictwo mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł; Pomorska Kolej Metropolitalna – w kategorii Obiekty inżynierskie, drogowe i kolejowe; Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu – w kategorii Obiekty naukowo-dydaktyczne i służby zdrowia oraz ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie. Nagrody II stopnia otrzymały: I etap osiedla „Pod Słońcem” w Warszawie – w kategorii Budownictwo mieszkalne o wartości od 15 do 25 mln zł; I etap Osiedla Przy Rolnej – w kategorii Budownictwo mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł oraz Stadion Miejski w Lublinie – w kategorii Obiekty sportowe.

QR Code