Odpowiedzialny biznes

DOMOFON ICE W ŁAŃCUCIE
Odpowiedzialny biznes

Informacja o prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej

Strefa Rodzica w SzczecinieStrefa Rodzica w SzczecinieGrupa Budimex od lat wdraża projekty mające służyć jej zrównoważonemu rozwojowi. Zarząd Budimex SA w roku 2011 przyjął „Politykę CSR”, do której wyznaczane są krótkoterminowe cele dla całej Spółki. Nadzór nad ich realizacją sprawuje spotykający się kilka razy w roku Komitet CSR. W najbliższym czasie zostanie wdrożona „Strategia CSR”, w której opisane zostaną cele dla Spółki na lata 2016 – 2020.

Budimex SA nieprzerwanie od roku 2011 pozostaje w składzie RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu giełdowego skupiającego akcje spółek odpowiedzialnych społecznie.

W 2015 roku Budimex SA rozwijał dwa autorskie programy CSR: „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom” i „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”.

Domofon ICE w JarocinieDomofon ICE w JarocinieGłówną ideą programu „Domofon ICE. Budimex Dzieciom” jest wyposażanie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego wraz z etui posiadającym elementy odblaskowe i system łatwego mocowania do plecaka. Program został wdrożony w 2010 roku i do tej pory zostało nim objętych prawie 20 tysięcy dzieci z ponad 230 polskich szkół. Prowadzone badania ewaluacyjne wskazują, że po roku od wręczenia dzieciom odblaskowych zawieszek, 73% z nich nadal nosi je przy plecaku. W 2015 roku programem zostało objętych 2 800 dzieci z 17 szkół.

„Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom” to program wdrożony pod koniec 2012 roku. W ramach programu w szpitalach na oddziałach dziecięcych organizowane są miejsca, w których dzieci mogą spędzać czas z rodzicami, a rodzicie mają możliwość przygotowania sobie posiłku, skorzystania z prysznica, czy noclegu. Do tej pory Budimex uruchomił 12 Stref Rodzica w szpitalach dziecięcych w Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Sanoku, Wrocławiu, Olsztynie i Bydgoszczy. Rocznie może z nich korzystać prawie 25 tysięcy hospitalizowanych dzieci i ich rodzice.

Agnieszka Grochowska, ambasadorka programu Strefa Rodzica. Budimex DzieciomAgnieszka Grochowska, ambasadorka programu Strefa Rodzica.
Budimex Dzieciom
W 2015 roku zostały uruchomione 4 Strefy Rodzica.

W 2015 roku Budimex sprawował prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w sierpniu 2010 roku skupiającej dziesięciu największych generalnych wykonawców w Polsce. Misją Porozumienia jest poprawa  poziomu bezpieczeństwa pracy i wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej, a działalność Porozumienia wspiera Państwowa Inspekcja Pracy.

Obok działalności społecznej Spółka prowadzi również działalność charytatywną i sponsoringową. W 2015 roku przeznaczyła 523 tysiące złotych na darowizny, wspierając fundacje koncentrujące się zwłaszcza na pomocy dzieciom.

W 2015 roku w obszarze sponsoringu Budimex SA angażował się głównie we wspieranie inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Firma była również zaangażowana w najważniejsze fora i konferencje gospodarcze i branżowe w Polsce.

QR Code