Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Perspektywy rozwojuDziałalność firmy i perspektywy rynkowe - Perspektywy rozwoju

APARTAMENTY NIEMCEWICZA W WARSZAWIE
Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju działalności Grupy w okresie najbliższego roku

W najbliższym roku Grupa Budimex nadal będzie działać we wszystkich ważniejszych sektorach rynku budowlanego na obszarze Polski, jak również na rynku niemieckim.

Nowe inwestycje infrastrukturalne (w szczególności inwestycje drogowe realizowane w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”) stwarzają szansę dla Grupy Budimex na pozyskanie nowych kontraktów drogowych. W roku 2015 zlecenia podpisane z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad były motorem wzrostu portfela zamówień segmentu budowlanego.  Proces inwestycyjny będzie kontynuowany, co powinno zapewnić kolejne zlecenia w latach 2016-2017.

Grupa planuje również pozyskać kontrakty w segmencie budownictwa kubaturowego, energetycznego oraz hydrotechnicznego. Planowany jest także dalszy rozwój na rynku usług komunalnych oraz podjęcie przedsięwzięć na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2015 roku spółki Grupy Budimex podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 7 105 milionów złotych (z aneksami). Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 8 421 milionów złotych, co stanowi wzrost o 37,9% w porównaniu z końcem 2014 roku.

Struktura portfela zamówień na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

65%
Infrastruktura
12%
Segment mieszkaniowy
11%
Segment niemieszkaniowy
10%
Budownictwo przemysłowe
2%
Segment kolejowy

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W roku 2016 Grupa Budimex planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 70 milionów złotych. Główne wydatki to maszyny budowlane oraz realizacja projektów informatycznych.
Wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych.

QR Code