Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Organizacja Grupy BudimexDziałalność firmy i perspektywy rynkowe - Organizacja Grupy Budimex

COLLEGIUM PADEREVIANUM II W KRAKOWIE
Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Organizacja Grupy Budimex

Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji Grupy

Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:

  • szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
  • wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo–pieniężnej poszczególnych spółek,
  • umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

Zmiany w organizacji Grupy:

W dniu 14 maja 2015 roku spółka Budimex SA Energetyka 1 Sp.j. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce, a Budimex Budownictwo Sp. z o.o. pozostałe 50%.

W dniu 14 maja 2015 roku spółka Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce, a Budimex A Sp. z o.o. pozostałe 50%.

W dniu 27 maja 2015 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. połączyło się z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o.

W dniu 8 czerwca 2015 roku spółka Budimex H Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 8 czerwca 2015 roku spółka Budimex I Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 31 lipca 2015 roku podjęto uchwałę o ostatecznej likwidacji spółki Budimex B Sp. z o.o. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 listopada 2015 roku.

W dniu 17 lipca 2015 roku spółka Budimex SA Ferrovial Agroman (UK) Limited – Metro II Sp.j. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce.

W dniu 21 grudnia 2015 roku zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Budimex G Sp. z o.o. w spółkę Budimex SA Energetyka 3 Sp.j. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce, a Budimex PPP SA pozostałe 50%.

Ponadto, po dniu bilansowym 25 lutego 2016 roku spółka Budimex Inwestycje Grunwaldzka SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W 2015 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.

Wykaz podmiotów zależnych i współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:

    Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
Nazwa jednostki Siedziba 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Konsolidowane
Mostostal Kraków SA Kraków / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
SPV-BN 1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Poznańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex B Sp. z o.o. (w likwidacji) 1 Warszawa / Polska - 100,00% - pełna
Elektromontaż Poznań SA Poznań / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Elektromontaż Import Sp. z o.o. Warszawa / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Instal Polska Sp. z o.o. Poznań / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Elektromontaż Warszawa SA Warszawa / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. 2 Warszawa / Polska - 100,00% - pełna
Niekonsolidowane
Budimex Autostrada SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Most Wschodni SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Autostrada A-1 SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex C Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex D Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex F Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex G Sp. z o.o. 3 Warszawa / Polska - 100,00% - niekonsolidowana
Budimex H Sp. z o.o. 4 Warszawa / Polska 100,00% - niekonsolidowana -
Budimex I Sp. z o.o. 5 Warszawa / Polska 100,00% - niekonsolidowana -
Budimex PPP SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 97,93% 97,93% niekonsolidowana niekonsolidowana
PKZ Budimex GmbH Kolonia / Niemcy 50,00% 50,00% niekonsolidowana niekonsolidowana

1) 31 lipca 2015 roku podjęto uchwałę o ostatecznej likwidacji Spółki.
2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. połączyło się z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. w dniu 27 maja 2015 roku.
3) Spółka została przekształcona w Spółkę Budimex SA Energetyka 3 Sp. j. w dniu 21 grudnia 2015 roku.
4) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2015 roku.
5) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2015 roku.

Wykaz podmiotów współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:

    Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
Nazwa jednostki Siedziba 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Wspólne działania          
Budimex SA - Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex SA Energetyka 1 Sp.j. 1 Warszawa / Polska 100,00% -
Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa / Polska 99,98% 99,98% udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach
Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa / Polska 67,00% 67,00%
Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA – Cadagua SA s.c. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA – Cadagua II SA s.c.  Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA Tecnicas Reunidas SA
Turów s.c.
Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA Ferrovial Agroman (UK) Limited – Metro II Sp.j. 2 Warszawa / Polska 50,00% -
Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. 3 Warszawa / Polska 50,00% -
Budimex SA Energetyka 3 Sp.j. 4 Warszawa / Polska 50,00% -
Wspólne przedsięwzięcia          
Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi
Dodatkowe Sp. z o.o.
Warszawa / Polska 30,00% 30,00% praw własności praw własności

1) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2015 roku.
2) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 lipca 2015 roku.
3) Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2015 roku.
4) Przekształcenie Spółki zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 grudnia 2015 roku.

QR Code