Ważne umowy - Kredyty i pożyczkiWażne umowy - Kredyty i pożyczki

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA W GDAŃSKU
Ważne umowy - Kredyty i pożyczki

Zaciągnięte kredyty
i Pożyczki

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Budimex SA posiadał następujące kredyty, pożyczki oraz umowy leasingu finansowego:

Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania Data podpisania umowy kredytu/ pożyczki Kwota dostępna (w tys.) Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tys.) Oprocentowanie Termin wymagalności
Credit Agricole Bank
Polska SA
Kredyt obrotowy odnawialny 13.05.2015 50 000 zł - WIBOR 1M lub 3M 
+ marża
11.05.2018
ING Bank Śląski SA Kredyt w rachunku bieżącym 15.05.2015 50 000 zł - WIBOR 1M 
+ marża
01.05.2018
Bank Zachodni WBK SA Kredyt Rewolwingowy 13.05.2015 50 000 zł - WIBOR 1M lub 3M lub 6M
+ marża
12.05.2018
Bank PEKAO SA Odnawialny Kredyt Obrotowy 14.05.2015 50 000 zł - WIBOR 1M
+ marża
14.05.2018
Societe Generale SA Oddział w Polsce Średnioterminowy Kredyt Odnawialny 14.05.2015 70 000 zł - WIBOR 1M 
+ marża
14.05.2018
Cintra  Infraestructuras SA Pożyczka 01.12.2004 2 054 EUR 2 054 EUR EURIBOR 12M + marża 01.12.2016
Millennium Leasing Sp. z o. o. Leasing finansowy (łącznie 92 umowy) - - 20 162 zł WIBOR 1M
+ marża
30.11.2020
Konica Minolta Leasing finansowy 16.02.2012 - 1 011 zł stałe, określone w umowie miesięcznie

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostałe spółki Grupy Budimex były stroną następujących umów kredytowych i umów leasingu finansowego:

Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania Data podpisania umowy kredytu Kwota dostępna wg umowy (w tys.) Kwota zobowiązania wraz z odsetkami (w tys.) Oprocentowanie Termin wymagalności
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 16.02.2012 - 55 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Mostostal Kraków SA
Bank BGŻ BNP Paribas SA Leasing finansowy 22.11.2013 - 997 zł WIBOR 1M
+ marża
13.03.2019
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 31.05.2012 - 53 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Millennium Leasing Sp. z o.o. Leasing finansowy  17.12.2014 - 393 zł WIBOR 1M 
+ marża
05.02.2020
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.
Bank PKO BP SA (lider konsorcjum) Kredyt na finansowanie koncesji 30.06.2012 -  32 783 zł WIBOR 3M
+ marża
31.12.2031
Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o. Leasing finansowy 30.09.2014 - 3 zł stałe, określone w umowie miesięcznie
Elektromontaż Poznań SA
Getin Bank SA Leasing finansowy 17.07.2014 - 53 zł WIBOR 3M
+ marża
17.07.2018
Masterlease Leasing finansowy (łącznie 4 umowy) - - 54 zł WIBOR 1M
+ marża
05.05.2017
Millennium Leasing Sp. z o.o. Leasing finansowy 26.01.2012 - 17 zł WIBOR 1M
+ marża
26.11.2016
QR Code