Wyniki Grupy Budimex

PRZYCHODY

4 950
mln zł

EBITDA

270
mln zł

ZYSK NETTO

192
mln zł

PORTFEL
ZAMÓWIEŃ

6 107
mln zł

KONTRAKTY
PODPISANE

6 310
mln zł

GOTÓWKA
NETTO

1 716
mln zł

KAPITALIZACJA
NA GPW
(31.12.2014)

3 613
mln zł

DYWIDENDA
NA AKCJĘ

6,11

PRZEDSPRZEDAŻ
W SEGMENCIE
DEWELOPERSKIM

1 685
mieszkań

ZATRUDNIENIE

4 656
osób
QR Code