Sytuacja finansowa Grupy Budimex  - Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowychSytuacja finansowa Grupy Budimex - Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych

GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE
Sytuacja finansowa Grupy Budimex  - Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych

Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych

W okresie objętym raportem nie miały miejsca emisje papierów wartościowych poza Grupę.

QR Code