Działalność firmy i perspektywy rynkowe

Organizacja Grupy Budimex

Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji Grupy

Wola CenterWola CenterPrzedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.
Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:

  • szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
  • wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo–pieniężnej poszczególnych spółek,
  • umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

W 2013 roku wystąpiły następujące zmiany struktury Grupy Budimex:
W dniu 4 stycznia 2013 roku Budimex SA przejął kontrolę nad spółką Elektromontaż Poznań SA oraz spółkami od niej zależnymi: Elektromontaż Warszawa SA, Elektromontaż Import Sp. z o.o. oraz Instal Polska Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Budimex SA posiada 50,66% akcji w spółce Elektromontaż Poznań SA.

W dniu 1 marca 2013 roku założono spółkę Budimex SA – Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Spółka Cywilna. Budimex SA posiada 95% udziałów w tej spółce, a Budimex Budownictwo Sp. z o.o. 5% udziałów.

W dniu 17 września 2013 roku Budimex SA wniósł aportem 100% udziałów w spółce Budimex Danwood Sp. z o.o. jako pokrycie podwyższenia kapitału w spółce Budimex B Sp. z o.o.

W dniu 30 października 2013 roku założono spółkę Budimex SA Cadagua SA Spółka Cywilna. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce. 

W dniu 2 grudnia 2013 roku Budimex B Sp. z o.o. sprzedał udziały w Budimex Danwood Sp. z o.o.

W dniu 6 grudnia 2013 roku spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. SPV-BN 2 Sp. z o.o. posiada 99% udziałów w tej spółce, a Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. posiada pozostały 1% udziałów.

W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.
Wykaz podmiotów zależnych i współzależnych wchodzących w skład Grupy Budimex:

Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
31 grudnia
2013 roku
31 grudnia
2012 roku
Mostostal Kraków SA Kraków / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Danwood Sp. z o.o. 1 Bielsk Podlaski / Polska - 100,00% pełna
Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00% 100,00% pełna
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
SPV-BN 1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
SPV-BN 2 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Budimex B Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna
Elektromontaż Poznań SA Poznań / Polska 50,66% 30,78% pełna
Elektromontaż Import Sp. z o.o. Warszawa / Polska 50,66% 30,78% pełna
Instal Polska Sp. z o.o. Poznań / Polska 50,66% 30,78% pełna
Elektromontaż Warszawa SA Warszawa / Polska 50,66% 30,78% pełna
Budimex SA – Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. Warszawa / Polska 100,00% - pełna
Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa / Polska 99,98% 99,98% proporcjonalna
Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa / Polska 67,00% 67,00% proporcjonalna
Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00% proporcjonalna
Budimex SA – Cadagua SA s.c. Warszawa / Polska 50,00% - proporcjonalna
Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi
Dodatkowe Sp. z o.o.
Warszawa / Polska 30,00% 30,00% proporcjonalna
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej Warszawa / Polska 100,00%2 100,00%2 niekonsolidowana
Budimex Autostrada SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Budimex Most Wschodni SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Budimex Autostrada A-1 SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 97,93% 97,93% niekonsolidowana
Budimex A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Budimex C Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Budimex D Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Budimex E Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Budimex PPP SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
PKZ Budimex GmbH Kolonia / Niemcy 50,00% 50,00% niekonsolidowana
MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Nadolnik Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% - niekonsolidowana
QR Code