Odpowiedzialny biznes

DomofonZOBACZ GALERIĘDziałania firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu wyznacza przyjęta w 2010 roku Polityka CSR. Razem z celami CSR, każdorazowo akceptowanymi przez Komitet CSR, stanowi ona podstawę i wskazuje sposób działania Budimeksu, który przynosi pożytek interesariuszom, otoczeniu i samej firmie.

Rok 2013 był okresem usprawniania działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Powołano Komitet CSR, którego zadaniem jest szeroko pojęte zarządzanie kwestiami CSR w Budimeksie. Komitet opiniuje i zatwierdza cele wyznaczane w ramach Polityki CSR, cyklicznie monitoruje stopień ich realizacji oraz zatwierdza wdrażanie nowych projektów z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Przeprowadzono szkolenie osób odpowiedzialnych za poszczególne działania CSR we wszystkich obszarach biznesowych spółki, w wyniku którego powstały propozycje celów do osiągnięcia przez Budimex. Komitet zatwierdził cele CSR dla Budimeksu na lata 2014-2015, dzięki czemu sprecyzowano aktywność firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat.

Budimex jest liderem raportowania odpowiedzialnego biznesu w branży budowlanej w Polsce. Od pięciu lat spółka publikuje raporty społeczne. W latach 2011-2012 były one przygotowywane na poziomie B+, co oznacza, że szeroki zakres opisanych wskaźników GRI został dodatkowo poddany weryfikacji przez niezależnego audytora. W roku 2013 raport odpowiedzialnego biznesu został przygotowany według najnowszych wytycznych GRI G4 i również poddany niezależnej weryfikacji.

„Global Compact” to inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ stawiająca sobie za cel promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeństwa. Budimex od pięciu lat jest aktywnym uczestnikiem tego projektu, co oznacza, że firma przestrzega 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także zobowiązuje się do prowadzenia inicjatyw, które będą realizacją tych zasad.

W 2010 roku warszawska Giełda Papierów Wartościowych stworzyła pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in.  jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. Budimex od 2011 roku pozostaje nieprzerwanie w składzie RESPECT Index. Raz w roku spółka przechodzi trzyetapowe badanie kończące się audytem, który potwierdza deklarowane najwyższe standardy ładu korporacyjnego i CSR realizowane przez Budimex.

Budimex realizuje dwa własne programy społeczne. Pierwszym z nich jest  „Domofon ICE”, program zainicjowany w 2010 roku, którego główną ideą jest wyposażanie uczniów klas 0-3 w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające - w razie nieszczęśliwego zdarzenia - kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego wraz z odblaskowym etui, które w łatwy sposób można przymocować do plecaka. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 12 tys. dzieci z 92 szkół w całej Polsce. W samym roku 2013 do programu przystąpiło 4 095 dzieci z 18 szkół.

Czas trwania: 2:14ZOBACZ VIDEO„Strefa Rodzica”, to drugi program społeczny. Jego celem jest tworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych wydzielonych stref, w których rodzice w godnych warunkach mogliby towarzyszyć swoim chorym dzieciom. W zależności od potrzeb i warunków panujących w poszczególnych szpitalach polega to na zaaranżowaniu nieużywanego pomieszczenia lub fragmentu korytarza, wyposażeniu szpitala w odpowiednią liczbę składanych łóżek lub urządzeń sanitarnych, czy zorganizowaniu miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi. „Strefa Rodzica” to również osobiste zaangażowanie pracowników Budimex SA, którzy w ramach wolontariatu włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli i wykonują drobne prace wykończeniowe. W 2013 roku Budimex uruchomił cztery Strefy Rodzica w szpitalach dziecięcych w Lublinie, Białymstoku, Łodzi i Katowicach. Ze wszystkich uruchomionych w 2013 roku Stref może rocznie korzystać ok. 11 000 dzieci.

Skuteczne działania w obszarze odpowiedzialnego biznesu zostały dostrzeżone przez otoczenie firmy. Budimex został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR Listy 500 tygodnika „Polityka”. Badanie dotyczące odpowiedzialnego biznesu odbyło się przy okazji publikacji listy 500 największych firm „Polityki”. Zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu wytycznych normy ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee CSR.

Zaangażowanie społeczne Budimeksu realizuje się też poprzez współpracę z wybranymi fundacjami. Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, firma przekazała w 2013 r. środki pieniężne na leczenie dzieci oraz na budowę Przylądka Nadziei – Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” Budimex przekazał środki na zakup lokomatu pediatrycznego – nowoczesnego urządzenia służącego do nauki, motywacji i oceny chodu.

Budimex wsparł także chorego na stwardnienie rozsiane, wybitnego polskiego szermierza Jacka Gaworskiego. W 2013 roku firma pokryła część kosztów eksperymentalnej terapii nowotworu rdzenia kręgowego, który został wykryty w organizmie sportowca.

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, w ramach promocji zdrowego trybu życia firma została partnerem „Budimex Półmaratonu Augustowskiego”. Jest to największe w regionie biegowe wydarzenie sportowe, które w roku 2013 zgromadziło rekordową liczbę uczestników.

Podobnie jak w latach ubiegłych firma kontynuuje zaangażowanie w organizację Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. W roku 2013 odbyła się już XIX edycja tych zawodów.

Od wielu lat Budimex jest partnerem Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa w Warszawie. W 2013 roku firma również przekazała fundusze na ratowanie zabytkowych kaplic i nagrobków.

Obok inicjatyw społecznych, charytatywnych i sponsoringowych spółka prowadziła także działania edukacyjne, wspierając organizację kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych i branżowych. W wielu z nich w roli ekspertów brali udział przedstawiciele Budimeksu.

W 2013 r. Grupa Budimex przekazała w sumie ponad pół miliona złotych na różnego rodzaju darowizny.

QR Code