Nagrody i wyróżnienia

Rok 2013 obfitował w nagrody i wyróżnienia przyznane Budimeksowi. Wiele organizacji gospodarczych i branżowych doceniło sposób działania i wyniki naszej firmy. Spółka poprawiła również swoją pozycję w rankingach ogólnopolskich i sektorowych.

W XI edycji konkursu organizowanego przez redakcję i radę programową miesięcznika „Builder” Budimeksowi przyznano tytuł Budowlanej Firmy Roku w kategorii Generalny Wykonawca, a prezes Dariusz Blocher otrzymał wyróżnienie za skuteczne zarządzanie firmą i jej sukcesy w 2013 roku.

Redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl od 2000 roku przyznaje tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”. W roku 2013 to prestiżowe wyróżnienie przypadło w udziale Budimeksowi. Firma została uhonorowana za konsekwentne przeciwstawianie się niekorzystnym trendom w budownictwie i stabilność osiągniętą w trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym.

Rada Marek Business Superbrands złożona z najważniejszych przedstawicieli polskiego biznesu, rynku kapitałowego, mediów gospodarczych, a także ekspertów w zakresie wizerunku marek biznesowych przyznała Budimeksowi Business Superbrands 2013/2014 i Created in Poland Business Superbrands 2013/2014 w kategorii budownictwo. W badaniu wzięło udział 2 tys. firm. i zostało ono przeprowadzone w grupie ponad 15 tys. osób.

W IV edycji Eurobuild Awards Budimex otrzymał tytuł najlepszej firmy budowlanej notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Nagrody przyznawane są firmom działającym na rynku budownictwa i nieruchomości komercyjnych. W 2013 roku nominowanych było 200 podmiotów, a ostatecznego wyboru dokonało dwustuosobowe jury.

Pod patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk odbyła się w 2013 roku XI edycja Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, organizowanego przez magazyn ekonomiczny „Polish Market”. Budimex został wyróżniony tytułem „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie. W rankingu wzięło udział 2 tys. firm.

W XIV edycji konkursu organizowanego przez Klub Sportowa Polska Budimex został uhonorowany tytułem Budowniczy Polskiego Sportu przyznawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego. Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Generalny Wykonawca Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych” za całokształt działalności związanej z budową tych obiektów w Polsce.

Ponad 3 tys. specjalistów i menadżerów z całego kraju wzięło udział w 4 edycji badania organizowanego przez Antal International pod patronatem Business Centre Club. Ich zadaniem było wskazanie najlepszych pracodawców na polskim rynku. W kategorii budownictwo i nieruchomości Budimex znalazł się w pierwszej trójce  Najbardziej Pożądanych Pracodawców.

Obok nagród dla samej firmy uznanie znalazły również obiekty przez nią budowane. W najbardziej prestiżowym konkursie „Budowa Roku” organizowanym już po raz dwudziesty trzeci przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 12 realizacji zgłoszonych przez spółki z Grupy Budimex zdobyło pierwsze i drugie nagrody. Siedem obiektów otrzymało nagrodę I stopnia i 5 – nagrodę II stopnia.

Pionierska na skalę europejską budowa mostu typu extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna, zdobyła nagrodę specjalną w V edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa organizowanego przez magazyn „Mosty”. Jury konkursu, w skład którego wchodzą najznamienitsi profesorowie z branży mostowej doceniło wyjątkowość i innowacyjność rozwiązań zastosowanych przy budowie mostu. Do tej pory obiekty o porównywalnej rozpiętości przęseł powstały jedynie w Japonii (trzy mosty) i Kanadzie (jeden).

Nagroda Dzieło Mostowe Roku 2013 przypadła w udziale zbudowanemu przez Budimex wiaduktowi przy PGE Arenie w Gdańsku. Kapituła konkursu organizowanego przez Związek Mostowców RP przyznała tę nagrodę w kategorii „Obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie”.

Kolejna realizacja Budimeksu – odtworzenie zabytkowego, historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny – otrzymała nagrodę specjalną za najlepszą modernizację obiektu historycznego. Nagroda została przyznana w XXIII edycji konkursu „Piękny Wrocław” pod patronatem Prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Budimex poprawił swój wynik w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” 500 największych przedsiębiorstw w Polsce deklasując branżową konkurencję. W XV edycji Listy 500 „Rzeczpospolitej” nasza firma znalazła się na 39 miejscu poprawiając swój wynik z poprzedniego roku o dwa miejsca.

Na szczególną uwagę zasługuje również uznanie z jakim spotyka się Budimex w obszarze odpowiedzialnego biznesu (CSR). Po trzyetapowej weryfikacji spółka nadal pozostaje w składzie giełdowego RESPECT Index, w którym jest obecna od 2011 roku. Indeks skupia akcje najbardziej odpowiedzialnie zarządzanych spółek z warszawskiego parkietu.

Budimex znalazł się również w gronie 20 firm wyróżnionych Srebrnym Listkiem CSR Listy 500 tygodnika „Polityka”. Badanie dotyczące odpowiedzialnego biznesu odbyło się przy okazji publikacji listy 500 największych firm. Zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu wytycznych normy ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee CSR.

QR Code