Strefa Rodzica w Jędrzejowie

O FIRMIE
O FIRMIE

Odpowiedzialny biznes

Strefa Rodzica w OleśnicyStrefa Rodzica w Oleśnicy Działania firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu wyznacza przyjęta na początku roku 2016 przez Komitet CSR Strategia CSR Budimeksu na lata 2016 – 2020. Wskazuje ona kierunki działania spółki, które służą interesariuszom, otoczeniu i samej firmie.

Efektem rozwoju tego obszaru działalności jest zmiana kultury organizacyjnej w Budimeksie. Pracownicy coraz częściej angażują się w inicjatywy w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Dobrym przykładem jest działający od 2015 roku program CSR „Grant na Wolontariat”, w którym pracownicy zgłaszają swoje pomysły na wolontariat, a Komitet CSR przyznaje granty finansowe na realizację wybranych projektów.

Budimex jest liderem raportowania odpowiedzialnego biznesu w branży budowlanej w Polsce. Od 2009 roku spółka publikuje raporty społeczne. W latach 2011-2012 były one przygotowywane na poziomie B+, co oznacza, że szeroki zakres opisanych wskaźników GRI został dodatkowo poddany weryfikacji przez niezależnego audytora. Od roku 2013 raport odpowiedzialnego biznesu jest przygotowywany według najnowszych wytycznych GRI G4 (core) i również poddawany niezależnej weryfikacji.

Od ośmiu lat Budimex jest aktywnym uczestnikiem „UN Global Compact” – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, która stawia sobie za cel promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeństwa. Udział Budimeksu w UN GC oznacza, że firma przestrzega 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także zobowiązuje się do prowadzenia inicjatyw, które będą realizacją tych zasad.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych, notowanych na warszawskiej GPW. W wyniku corocznego trzyetapowego badania kończącego się audytem wyłaniane są spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Od 2011 roku Budimex pozostaje nieprzerwanie w składzie Indeksu, co potwierdza spełnianie przez firmę najwyższych standardów ładu korporacyjnego i CSR.

Strefa Rodzica w JedrzejowieStrefa Rodzica w Jedrzejowie Budimex znalazł się również w 2016 roku w gronie firm, które otrzymały zaszczytny tytuł Etycznej Firmy, przyznawany w konkursie organizowanym przez „Puls Biznesu” i firmę doradczą PWC.

Budimex spełnia międzynarodowe standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty: Certyfikat systemu jakości wg AQAP 2110, Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS/PN-N 18001 i Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001. Budimex jest także jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, nieformalnego zrzeszenia wiodących na polskim rynku generalnych wykonawców utworzonego w 2010 roku, którego celem jest poprawa  poziomu bezpieczeństwa pracy i wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej. Zakłada ono realizację szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych i szkolenia okresowe.

Budimex realizuje dwa własne programy społeczne. Pierwszym z nich jest  „Domofon ICE”, program zainicjowany w 2010 roku, którego główną ideą jest wyposażanie uczniów klas 0-3 w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające - w razie nieszczęśliwego zdarzenia - kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego wraz z odblaskowym etui, które w łatwy sposób można przymocować do plecaka. Do tej pory programem zostało objętych prawie 23 tys. dzieci z ponad 240 polskich szkół. Prowadzone badania ewaluacyjne wskazują, że po roku od wręczenia dzieciom odblaskowych zawieszek, 70% z nich nadal nosi je przy plecaku.

„Strefa Rodzica”, to drugi program społeczny. Jego celem jest tworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych wydzielonych stref, w których rodzice w godnych warunkach mogliby towarzyszyć swoim chorym dzieciom. W zależności od potrzeb i warunków panujących w poszczególnych szpitalach polega to na zaaranżowaniu nieużywanego pomieszczenia lub fragmentu korytarza, wyposażeniu szpitala w odpowiednią liczbę składanych łóżek lub urządzeń sanitarnych, czy zorganizowaniu miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi. „Strefa Rodzica” to również osobiste zaangażowanie pracowników Budimex SA, którzy w ramach wolontariatu włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli i wykonują drobne prace wykończeniowe. W 2016 roku Budimex uruchomił pięć Strefy Rodzica w szpitalach dziecięcych w Toruniu, Jędrzejowie, Bogatyni, Oleśnicy oraz Rzeszowie. W sumie w całej Polsce działa już 18 Stref, z których rocznie może korzystać ponad 25 tys. dzieci i ich opiekunów.

Zaangażowanie społeczne Budimeksu realizuje się też poprzez współpracę z wybranymi fundacjami. Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, firma przekazała w 2016 r. środki pieniężne na leczenie dzieci oraz na budowę Przylądka Nadziei – Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” Budimex przekazał środki na zakup mikrobusów, które posłużą dzieciom w dotarciu na rehabilitację.

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, w ramach promocji zdrowego trybu życia firma już po raz czwarty była partnerem „Budimex Półmaratonu Augustowskiego”. Jest to największe w regionie biegowe wydarzenie sportowe, które z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników.

Podobnie jak w latach ubiegłych firma kontynuuje zaangażowanie w organizację Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. W roku 2016 odbyła się XXII edycja tych zawodów.

Od wielu lat Budimex jest partnerem Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa w Warszawie, któremu firma również w 2016 roku przekazała fundusze na ratowanie zabytkowych kaplic i nagrobków.

Obok inicjatyw społecznych, charytatywnych i sponsoringowych spółka prowadziła także działania edukacyjne, wspierając organizację kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych i branżowych. W wielu z nich w roli ekspertów brali udział przedstawiciele Budimeksu.

W 2016 r. Grupa Budimex przekazała w sumie blisko 1 milion złotych na różnego rodzaju darowizny.