COLLEGIUM PADEREVIANUM II W KRAKOWIE

Działalność firmy i perspektywy rynkowe
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
I PERSPEKTYWY
RYNKOWE

Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji Grupy

Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.

Podstawowym przedmiotem działalności Budimex SA („Spółka”) jako Jednostki Dominującej jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:

  1. szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
  2. wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo–pieniężnej poszczególnych spółek,
  3. umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

Zmiany w organizacji Grupy:

W dniu 12 lutego 2016 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA – Ferrovial Agroman SA 2 s.c. Budimex SA posiada 95% udziałów w tej spółce, a Ferrovial Agroman SA pozostałe 5%.

W dniu 25 lutego 2016 roku spółka Budimex Inwestycje „Grunwald” SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Budimex SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

W dniu 9 marca 2016 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA - Cadagua SA III s.c., w której Budimex SA posiada 60% udziałów, a Cadagua SA pozostałe 40%.

W dniu 13 kwietnia 2016 roku spółka Budimex SA Ferrovial Agroman (UK) Limited – Metro II Sp.j. została rozwiązana bez likwidacji i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego ze względu na brak podjęcia planowanej działalności gospodarczej. Budimex SA posiadał 40% udziałów w tej spółce.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Poznańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. połączyło się z Budimex
Nieruchomości Sp. z o.o.

W dniu 1 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA - Cadagua SA IV s.c. Budimex SA posiada 60% udziałów w tej spółce, a Cadagua SA pozostałe 40%.

W dniu 23 sierpnia 2016 roku z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wykreślona została spółka Budimex SA – Cadagua SA s.c.,  w której Budimex SA posiadał 50%.

W dniu 14 października 2016 roku podjęto uchwałę o ostatecznej likwidacji spółki Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi
Dodatkowe Sp. z o.o. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 2016 roku.

W dniu 7 grudnia 2016 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA - Cadagua SA V s.c. Budimex SA posiada 60% udziałów w tej spółce, a Cadagua SA  pozostałe 40%.

W dniu 28 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie spółki Budimex Autostrada A-1 SA (spółka zależna od Budimex Autostrada SA) podjęło uchwałę o likwidacji spółki.

W 2016 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.

 

Wykaz podmiotów zależnych i współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:

    Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
Nazwa jednostki Siedziba 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Konsolidowane
Mostostal Kraków SA Kraków / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
SPV-BN 1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Poznańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. 1 Warszawa / Polska - 100,00% - pełna
Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Elektromontaż Poznań SA Poznań / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Elektromontaż Import Sp. z o.o. Warszawa / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Instal Polska Sp. z o.o. Poznań / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Elektromontaż Warszawa SA Warszawa / Polska 92,31% 92,31% pełna pełna
Niekonsolidowane
Budimex Autostrada SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Most Wschodni SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Autostrada A-1 SA (w likwidacji) 2 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex C Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex D Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex F Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex H Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex I Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex PPP SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Budimex Inwestycje „Grunwald” SA3 Warszawa / Polska 100,00% - niekonsolidowana -
MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 97,93% 97,93% niekonsolidowana niekonsolidowana
PKZ Budimex GmbH Kolonia / Niemcy 50,00% 50,00% niekonsolidowana niekonsolidowana

1) Poznańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. połączyło się z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w dniu 14 kwietnia 2016 roku. Transakcja ta nie miała żadnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex.
2) 28 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Budimex Autostrada A-1 SA podjęło uchwałę o likwidacji spółki. 
3) Spółka Budimex Inwestycje „Grunwald” SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 lutego 2016 roku.

 

Wykaz podmiotów współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:

    Udział w kapitale zakładowym
oraz liczbie głosów (%)
Metoda
konsolidacji
Nazwa jednostki Siedziba 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Wspólne działania
Budimex SA - Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% pełna pełna
Budimex SA Energetyka 1 Sp.j. Warszawa / Polska 100,00% 100,00%
Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa / Polska 99,98% 99,98% udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach 
i kosztach
udział
w aktywach, zobowiązaniach, przychodach 
i kosztach  
Budimex SA Ferrovial Agroman SA 2 s.c. 1 Warszawa / Polska 95,00% -
Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa / Polska 67,00% 67,00%
Budimex SA – Cadagua SA III s.c. 2 Warszawa / Polska 60,00% -
Budimex SA – Cadagua SA IV s.c. 3 Warszawa / Polska 60,00% -
Budimex SA – Cadagua SA V s.c. 4 Warszawa / Polska 60,00% -
Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA Tecnicas Reunidas SA
Turów s.c. 
Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA – Cadagua SA s.c. 5 Warszawa / Polska - 50,00%
Budimex SA – Cadagua II SA s.c. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA Ferrovial Agroman (UK) Limited – Metro II Sp.j. 6 Warszawa / Polska - 40,00%
Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Budimex SA Energetyka 3 Sp.j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
Wspólne przedsięwzięcia
Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi
Dodatkowe Sp. z o.o. 7
Warszawa / Polska 30,00% 30,00% praw własności praw własności

1) Spółka została założona w dniu 12 lutego  2016 roku.
2) Spółka została założona w dniu 9 marca 2016 roku.
3) Spółka została założona w dniu 1 sierpnia 2016 roku.
4) Spółka została założona w dniu 7 grudnia 2016 roku.
5) Spółka została zlikwidowana w dniu 23 sierpnia 2016 roku.
6) Spółka została rozwiązana bez likwidacji i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 kwietnia 2016 roku.
7) Spółka została zlikwidowana w dniu 14 października 2016 roku. Wykreślono ją z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 2016 roku.