Integrated report 2019
Logo Budimex

Membership in organisations

GRI: [ 102-13 ]

Membership in organisations:

  • Business Centre Club (BCC),
  • Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda (Transport Development Centre – Luxtorpeda Cluster)
  • Federacja Przedsiębiorców Polskich (Federation of Polish Entrepreneurs)
  • Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa (Polish Chamber of Power Industry and Civil Engineering),
  • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (Polish Chamber of Power Industry and Environment Protection; IGEiOŚ),
  • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Polish Land Transport Chamber of Commerce; IGTL)
  • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (Polish Chamber of Road Building; OIGD),
  • Polish Cluster of Construction Exporters,
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (Polish Association of Construction Employers; PZPB)
  • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (Polish Asphalt Pavement Association; PSWNA)
  • Polsko-Litewska Izba Handlowa (Polish and Lithuanian Chamber of Commerce),
  • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (Polish-Spanish Chamber of Commerce; PHIG)
  • Porozumienie Pracodawców RP (Alliance of the Employers of the Republic of Poland),
  • Railway Business Forum (RBF)
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (Polish Association of Issuers; SEG)